Bestyrelsen

Uddannelse AAMS

 

Aarhus Maskinmesterskole er en selvejende institution under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. Skolen ledes af en bestyrelse på seks medlemmer, som er repræsentanter fra kommunalbestyrelsen i Aarhus samt erhvervslivet, som har tilknytning til maskinmesteruddannelsen.

 

Pr. september 2016 består bestyrelsen af:

  • Formand Martin Lindgaard Pedersen: Repræsentant for Maskinmestrenes Forening
  • Henrik Hansen: Repræsentant for Danmarks Rederiforening
  • Næstformand Bo Pedersen: Repræsentant for Dansk Industri
  • Torben Christensen: Medarbejderrepræsentant
  • André Nielsen: Repræsentant for Aarhus byråd
  • Torben Gadegaard: Repræsentant for Dansk Metalarbejder Forbund

 

Ud over disse seks personer deltager skolens rektor og to repræsentanter for de studerende som tilforordnede i bestyrelsens møder.

Tilmeld nyhedsbrev

Vi udsender 4 nyhedsbreve om året, hvor du kan holde dig opdateret med hensyn til arrangementer og de større begivenheder på skolen.

Klik her for at tilmelde dig vores nyhedsbrev.