AAMS får tilsagn om støtte til CO2-køleanlæg

02-10-2018

 

Den Danske Maritime Fond har givet tilsagn om støtte til indkøb af CO2-køleanlæg og sikrer dermed AAMS’ anskaffelse af et tidssvarende CO2-køleanlæg til både undervisning af skolens studerende og efteruddannelse af maritime aktører.

Tidligere på året ansøgte Aarhus Maskinmesterskole Den Danske Maritime Fond om delvis finansiering af et trans-kritisk CO2-køleanlæg. Fondens bestyrelse har efterfølgende behandlet ansøgningen og besluttet at støtte projektet.

Anskaffelsen af et nyt CO2-køleanlæg vil for det første betyde udvikling af tidssvarende undervisning i CO2-køleteknik. For det andet forventes det, at AAMS opnår en teoretisk og praksis-dokumenteret viden om drift og vedligehold af trans-kritiske CO2-køleanlæg. Derfor udarbejdes der i forbindelse med projektet et kursus for den maritime sektor. For det tredje vil CO2-køleanlægget danne grundlag for anvendelsesorienterede forsknings- og udviklingsaktiviteter inden for datadrevet drift og vedligehold af trans-kritiske CO2-køleanlæg.

Inden for kølebranchen er der i dag et stort drive henimod brugen af ”naturlige” kølemidler, idet den lovgivning, der træder i kraft fra 2019, yderligere skærper kravene til og anvendelsen af syntetiske kølemidler. Aarhus Maskinmesterskole oplever derfor også en stor interesse blandt andet fra den maritime industri for at give aktører kompetencer i drift og vedligehold på området, samt viden om, hvordan kendte problematikker i forbindelse med anvendelse af trans-kritiske køleanlæg imødegås.

For at imødekomme interessen, er det vigtigt at have et tidssvarende CO2-køleanlæg til rådighed, som både vil kunne anvendes i undervisningen og til efteruddannelse af maritime aktører.

Med ‘trans-kritisk’ menes den tilstand, hvor kølemidlet både kan beskrives som værende flydende og i gasform, hvilket blandt afhænger af tryk og temperatur. I projektet indgår derfor specifikation, indkøb og idriftsættelse af et trans-kritisk CO2-køleanlæg således, at det kan indgå i køletekniske forløb på maskinmesteruddannelsen og i efteruddannelsesaktiviteter. CO2-køleanlægget forventes opbygget med en fleksibilitet, der gør det muligt at arbejde under forskellige, relevante driftsbetingelser.

 

Kontakt en studievejleder

For spørgsmål vedr. maskinmester-uddannelsen: Lisbeth Mogensen. Tlf. 2280 2657. Mail: lmo@aams.dk.

For spørgsmål vedr. teknolog-uddannelserne: Susanne Lehmann. Tlf: 41227113. Mail: sle@aams.dk

Du er også velkommen til at kontakte
studievejledning@aams.dk

Ansøgning til adgangskurset skal sendes direkte til AAMS. Ansøgning til maskinmesteruddannelsen skal uploades på www.optagelse.dk.

Tilmeld nyhedsbrev

Vi udsender 4 nyhedsbreve om året, hvor du kan holde dig opdateret med hensyn til arrangementer og de større begivenheder på skolen.

Klik her for at tilmelde dig vores nyhedsbrev.

Categories
  • Nyheder