De maritime uddannelser klæder undervisere og studerende på til den digitale fremtid

25-02-2020

Med en bevilling fra Styrelsen for Forskning og Uddannelse kan de tre maskinmesterskoler i henholdsvis Fredericia, Frederikshavn og Aarhus sætte turbo på det digitale løft af undervisere og studerende i den maritime sektor.

Der var glæde at spore hos de tre jyske maskinmesterskoler – Fredericia Maskinmesterskole, Martec i Frederikshavn og Aarhus Maskinmesterskole – da bevillingen til digitalt løft af undervisere og studerende “tikkede ind”. Således udtaler Rektor Torben Dahl, Fredericia Maskinmesterskole, at “Fredericia Maskinmesterskole er meget glade for bevillingen og ser projektet som et godt eksempel på det gode samarbejde mellem de tre maskinmesterskoler. Vigtigt, at vi som sektor kan bidrage til styrke maskinmestrenes digitale kompetencer som er meget efterspurgte hos aftagerne”.

 

Hos Martec i Frederikshavn uddyber Vicedirektør Brian Thomsen, at “Martec er glad for bevillingen og ser meget frem til at få udvidet de interne kompetencer i undervisergruppen som helt sikkert vil have afsmittende effekt på vore dimittender så de i højere grad bliver klædt på til det, virksomhederne efterspørger nu og ikke mindst i fremtiden”.

 

Bevillingen anvendes til over en periode på to år at udvikle, gennemføre og evaluere digitale efteruddannelsesforløb på tværs af de tre samarbejdende institutioner. Efterfølgende vil forløbene være tilgængelige for øvrige institutioner og undervisere. Ambitionen er at give undervisere adgang til et differentieret digitalt efteruddannelsestilbud, som samtidig giver mulighed for at imødekomme forskellige underviseres behov for digital opkvalificering.

 

På Aarhus Maskinmesterskole hilser Rektor Anders Hanberg Sørensen også bevillingen velkommen: “I en tid, hvor erhvervet og maskinmesterprofessionen efterspørger dimittender med digitale kompetencer er det vigtigt, at vi som maskinmesterskole kan imødekomme dette. Vi gør allerede meget, men med bevillingen kan vi sætte turbo på det digitale løft”.

Categories
  • Nyheder