Risikovurdering og beregning af lysbueenergi og praksis ved elektrisk arbejde under EN50110-1

 

Lovkrav efter ny Installationsbekendtgørelse.

Standard EN50110-1
EN50110-1 skal følges ved arbejde på elektriske installationer, el-anlæg og maskiner, og stiller krav om instruktion og uddannelse samt, ved høje kortslutningsniveauer, gennemførsel af et Live Working kursus.

Ved arbejde på bygningens elektriske installationer, lemper BEK 1082 kravet for Live Working, og skærper kravet til risikovurdering og instruktion af medarbejderen. EN 50110-1 giver anvisning på hvem, der har ansvar for et arbejde, hvor der indgår elektriske ledninger, samt hvordan arbejdet skal organiseres, tilrettelægges og gennemføres DS-håndbog 188 giver et bud på, hvordan beregning af lysbueenergien kan gennemføres i både kJ og i cal/cm2

EN 61482 serien anviser hvordan medarbejderne ved arbejde på anlæg med spænding eller tæt ved anlæg skal være korrekt udstyret med arbejdstøj, handsker og hjelme.

 

Læs mere om program og datoer – klik her!

Kontakt videncentret

Koordinator for vores videncenter er:

Videncenterleder Trine Schmelling
trs@aams.dk
4083 8913

Videncenter for driftsteknisk ledelse og optimering har følgende adresse:

Aarhus Maskinmesterskole
Inge Lehmanns Gade 10
8000 Aarhus C
videncenter@aams.dk