Dansk standard – nye regler

Knowledge Centre

 

Hvordan udfører du elektriske installationer efter de nye regler? Vi afholder kursus både den 3. maj og den 18. maj.

Den nye elsikkerhedslov og de underliggende bekendtgørelser har medført, at man skal bruge de europæiske standarder. På dette kursus får du en gennemgang af de væsentligste ændringer i loven og forskellen mellem den nuværende stærkstrømsbekendtgørelse (SB, afsnit 6) og de europæiske standarder. Gennemgangen sættes ind i en praktisk sammenhæng i form af cases, der forklarer, hvordan du arbejder med standarderne i praksis. Lektor Poul Høgh har stor erfaring med de internationale standarder og den forberedende undervisning til el-autorisationsprøven. Kurset afveksler mellem teori og praksis, ligesom der også tages hensyn til konkrete udfordringer i kursisternes hverdag.

Kurset henvender sig bl.a. til installatører, maskinmestre og elektrikere, som har erfaring med at dimensionere, og som gerne vil have et tidligt overblik over ændringer som følge af de nye standarder.

Undervisningen baserer sig primært på DS/HD 60364-serien, Elektriske lavspændingsinstallationer.


Læs programmet og tilmeld dig kurset den 3. maj – klik her!
Læs programmet og tilmeld dig kurset den 18. maj – klik her!

 

 

Kontakt videncentret

Koordinator for vores videncenter er:

Videncenterleder Trine Schmelling
trs@aams.dk
4083 8913

Videncenter for driftsteknisk ledelse og optimering har følgende adresse:

Aarhus Maskinmesterskole
Inge Lehmanns Gade 10
8000 Aarhus C
videncenter@aams.dk