Kategori II kølekursus

 

Siden sommeren 2011 har det været et lovkrav, at personer, der arbejder med køleanlæg som indeholder mindre end 2,5 kg kølemiddel, skal være autoriseret til dette arbejde.

Autorisation kan opnås på Aarhus Maskinmesterskole gennem et godkendt Kat II kursus, hvor vi forener teorien med praktiske øvelser, kurset er rettet mod vvs- og elinstallatører, elektrikere, vvs’ere, smede, hårde hvidevaremontører, vedligeholdelses- og driftsansvarlige og andre personer, der i hverdagen har kontaktflade med drift og vedligehold, hvor mindre køle-/luftkonditioneringsanlæg findes.

Udover grundlæggende teori om køleanlæg og varmepumper udføres der bl.a. øvelser med påfyldning og aftapning af kølemiddel, metoder til fejlfinding, loddearbejde, bukkearbejde, indregulering mm.
Kurset indeholder endvidere en gennemgang af det krævede pensum for at opnå ADR certifikat, så kursusdeltageren kan transportere kølemidler indenfor frimængdegrænsen.

Hvornår
Næste kursusstart er 12. marts 2018, og tidsrummet er kl. 08.00-15.30.

I perioden mellem modul 1 og 2 skal man løse nogle opgaver, som belastningsmæssigt svarer til 3-4 dages indsats af kursusdeltageren. Kurset afsluttes i den sidste uge med en praktisk prøve og en teoretisk eksamen.

Fakta om kurset
Kursussted: Aarhus Maskinmesterskole, Navitas, Inge Lehmanns Gade 10, 8000 Aarhus C.
Varighed: 2 x 4 dage. Modul 1: 12. marts til 15. marts, begge dage inkl. Modul 2: 9. april til 12. april, begge dage inkl. Kl. 8.00 -15-30.
Pris: 8.000 kr. eks. moms pr. modul, dvs. 16.000 kr. eks. moms for begge moduler.

Erhvervelse af certifikat
Efter at have afsluttet kurset med tilfredsstillende resultat udstedes der et certifikat. Certifikatet giver direkte adgang til en personautorisation under KMO-ordningen ( www.kmo.dk ), som er en forudsætning for at kunne købe kølemidler.

Lovgivning og regler
Reglerne om kølecertifikater kommer fra EU Kommissionen, EU-forordning 2015/2067 af 18. november 2015 om fastsættelse i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 517/2014 af mindstekrav og betingelser for gensidig anerkendelse af certificering af virksomheder og personale vedrørende stationært køle, luftkonditionerings- og varmepumpeudstyr, der indeholder visse flourholdige drivhusgasser. Klik her for at gå til siden.

Ved Fluorholdige drivhusgasser forstås stoffer, som defineret i Bilag 1 i EU Forordning nr. 842/2006 af 17. maj 2006 – om visse fluorholdige drivhusgasser. Klik her for at downloade.

Undervisere
Carsten Chlemensen og Kasper Schulz.

 

Kontakt videncentret

Koordinator for vores videncenter er:

Videncenterleder Trine Schmelling
trs@aams.dk
4083 8913

Videncenter for driftsteknisk ledelse og optimering har følgende adresse:

Aarhus Maskinmesterskole
Inge Lehmanns Gade 10
8000 Aarhus C
videncenter@aams.dk