EL-dimensioneringskursus

 

Kender du de nye krav til udførelse af elektriske installationer?

1. juli 2017 trådte nye krav i kraft, når det gælder udførelse af elektriske installationer. Er din virksomhed klar? Aarhus Maskinmesterskole og Fredericia Maskinmesterskole udbyder nu i fællesskab et kursus for maskinmestre, ingeniører og el-installatører, som behandler de fremtidige krav til udførelse af elektriske installationer. Kurset vil gøre dig og din virksomhed i stand til at leve op til de nye krav, der er gældende fra 1. juli 2017, hvor den nye Installationsbekendtgørelse Bek. Nr. 1082 trådte i kraft, og udførelse efter ”SB 6” udfases.

Derfor vil kurset være centreret omkring den vifte af specifikke dimensioneringskrav, der fremgår af DS/HD 60364 – 52, hvor det vil være nødvendigt at udvikle nye procedurer for dimensionering af især kabler i elektriske installationer. Ydermere vil kurset berøre de ændringer i DS/HD 60364, der henviser til de grundlæggende sikkerhedsbestemmelser i Bek Nr. 1082 §5 – §16.

For jeres virksomhed betyder kurset, at I fremover vil kunne leve op til de nye lovpligtige krav til udførelse og drift, som de er formuleret i standardserien DS/HD 60364.
Af hensyn til kursisternes travle hverdag er kurset tilrettelagt, så der kun er to fremmødedage.

 

Kursusdatoer i 2018 – tilmeld dig her:

Kontakt videncentret

Koordinator for vores videncenter er:

Videncenterleder Trine Schmelling
trs@aams.dk
4083 8913

Videncenter for driftsteknisk ledelse og optimering har følgende adresse:

Aarhus Maskinmesterskole
Inge Lehmanns Gade 10
8000 Aarhus C
videncenter@aams.dk

Kommende events

Infoaften, 26. maj