Fødevareindustrien kalder på maskinmestrene!

19-02-2019

 

Mandag den 18. februar 2019 var for de studerende på 7. maskinmester-semester helliget Landbrug & Fødevarer, som stod klar med deres “Meat career Game”.

Sommetider skal der lidt anderledes metoder til at fange folks interesse, og det har brancheorganisationen Landbrug & Fødevarer for længst opdaget. I deres jagt på veluddannet arbejdskraft har de udviklet et spil – det såkaldte “Meat Career Game” – som skal tiltrække jobsøgende og afmystificere branchen.

Arrangementet er et led i den såkaldte Minds Behind Meat-kampagne, som er udviklet af en lang række virksomheder fra stort set alle dele af den danske kødbranche. De dækker både slagte- og forædlingsleddet, ingrediens-, udstyrsproduktion samt forskning og udvikling. Minds Behind Meat har til formål at gøre opmærksom på de mange karrieremuligheder inden for branchen. I kampagnen benytter de bl.a. en maskinmester fra Danish Crown, Anders Papsø, som ambassadør:

”For mig er en virksomhed som Danish Crown enormt spændende. Jeg får lov at bruge en meget stor andel af de kompetencer jeg har tilegnet mig undervejs i mit uddannelsesforløb og dygtiggøre mig inden for disse. Jeg synes, det er enormt spændende, at der er sammenspil mellem økonomi og teknik, og at skulle kunne argumenter for, hvorfor det er relevant at investere i nye tekniske løsninger,” siger Anders på sitet mindsbehindmeat.dk.

Læs hele Anders’ beretning og se hans film på kampagnesitet – klik her!

Tilbage på AAMS er man glad for initiativet udefra. Der er ikke blot tale om et eksempel på praksisnærhed, hvor industrien inviteres indenfor, men også om en mulighed for at udvide sin horisont:

“De har overtaget undervisningen den dag for at åbne de studerendes øjne for viften af karrieremuligheder som maskinmester – som for eksempel i fødevareindustrien, hvor man er meget interesserede i maskinmestrene. Der kan sommetider være en tendens til at tænke traditionelt, når man overvejer sine karrierevalg, men i virkeligheden er der utrolig mange muligheder,” siger lektor Frits Giversen om konceptet.

Alle studerende på 7. semester er indbudt til at deltage, og årsagen til at valget netop er faldet på 7. semester er naturlig nok:

“Det er nu, de studerende står og skal træffe nogle vigtige beslutninger. Hvilket valgfag skal de vælge, hvor skal de i bachelorpraktik, hvad skal deres projekt handle om? Alle de ting rumsterer i øjeblikket. Så det er et godt tidspunkt med et lidt alternativt indspark,” forklarer Frits.

Landbrug & Fødevarer er erhvervsorganisation for landbruget, fødevare- og agroindustrien. Organisationen repræsenterer en stor del af fødevareklyngen, der med en eksport på over 166 milliarder kroner årligt og med 186.000 direkte og indirekte beskæftigede er et af Danmarks vigtige erhverv.

Kontakt en studievejleder

For spørgsmål vedr. maskinmester-uddannelsen: Lisbeth Mogensen. Tlf. 2280 2657. Mail: lmo@aams.dk.

For spørgsmål vedr. teknolog-uddannelserne: Susanne Lehmann. Tlf: 41227113. Mail: sle@aams.dk

Du er også velkommen til at kontakte
studievejledning@aams.dk

Kommende events

Infoaften, 26. maj

 

Categories
  • Nyheder