Code of Conduct

Code of Conduct

 

De danske uddannelsesinstitutioner har aftalt et fælles sæt retningslinjer til udbud af uddannelse til internationale studerende – et Code of Conduct.

Fælles retningslinjer på videregående uddannelsesinstitutioner skal skabe overblik og gøre Danmark mere attraktivt som uddannelsesland for internationale studerende. Uddannelses – og forskningsministeren roser institutionernes fælles indsats.

Code of Conduct indeholder lettilgængelig og forståelige information om rettigheder, muligheder og lovgivning på de videregående uddannelser.

 

Læs Code of Conduct på dansk – klik her!

Læs Code of Conduct på engelsk – klik her!

 

Læs mere om Aarhus som studieby

Som studieby tilbyde Aarhus en vrimmel af spændende muligheder. Læs mere om byens tilbud, koncertsteder mv.

Internationalt kontor

Hvis du vil høre mere om mulighederne for studie- og praktikophold i udlandet, kan du kontakte international koordinator

Anna Kathrine Jørgensen
akj@aams.dk
4122 7175