Code of Conduct

Code of Conduct

 

De danske uddannelsesinstitutioner har aftalt et fælles sæt retningslinjer til udbud af uddannelse til internationale studerende – et Code of Conduct.

Fælles retningslinjer på videregående uddannelsesinstitutioner skal skabe overblik og gøre Danmark mere attraktivt som uddannelsesland for internationale studerende. Uddannelses – og forskningsministeren roser institutionernes fælles indsats.

Code of Conduct indeholder lettilgængelig og forståelige information om rettigheder, muligheder og lovgivning på de videregående uddannelser.

 

Læs Code of Conduct på dansk – klik her!

Læs Code of Conduct på engelsk – klik her!

 

Søg om optagelse inden 5. juli

SØG OM PLADS HER >>

Internationalt kontor

Incoming students (foreign students)
Sharon Wilkins
Mail: shwi@eaaa.dk
Phone: +45 72 28 60 71

Praktikoordinator
Trine Schmelling
Mail: trs@aams.dk
Phone: + 45 40 83 89 13

Studier i udlandet
Jannie Sloth Hesselbjerg
Mail: jash@eaaa.dk
Phone: +45 41 88 60 26