Code of Conduct

Code of Conduct

 

De danske uddannelsesinstitutioner har aftalt et fælles sæt retningslinjer til udbud af uddannelse til internationale studerende – et Code of Conduct.

Fælles retningslinjer på videregående uddannelsesinstitutioner skal skabe overblik og gøre Danmark mere attraktivt som uddannelsesland for internationale studerende. Uddannelses – og forskningsministeren roser institutionernes fælles indsats.

Code of Conduct indeholder lettilgængelig og forståelige information om rettigheder, muligheder og lovgivning på de videregående uddannelser.

 

Læs Code of Conduct på dansk – klik her!

Læs Code of Conduct på engelsk – klik her!

 

Husk ansøgningsfrist 5. juli

Søg inden 5. juli kl. 12, husk motiveret ansøgning – SØG OM OPTAGELSE

Ansøgningsfrist til adgangskurset er den 15. juni. Ansøgning skal sendes direkte til Aarhus Maskinmesterskole.

Internationalt kontor

Hvis du vil høre mere om mulighederne for studie- og praktikophold i udlandet, kan du kontakte international koordinator

Anna Kathrine Jørgensen
akj@aams.dk
4122 7175