Kom til Open Lab og få inspiration til digitalisering

12-02-2019

 

Aarhus Maskinmesterskole opfordrer produktionsvirksomheder til at deltage i Open Lab, torsdag den 7. marts 2019. Fokus vil være på simulering med virtual reality som værktøj.

Kort sagt handler det om afmystificering og om at opdage måder at anvende digitalisering på i forretningen. Dette Open Lab fokuserer på, hvordan simulering med Virtual Reality kan bruges som værktøj til at forbedre produktudvikling, oplære medarbejdere og optimere processer i produktionsvirksomheder.

Teknologierne demonstreres, der præsenteres relevante cases, og du får mulighed for at sparre med eksperter om, hvordan din virksomhed kan udnytte mulighederne i simulering.

Aarhus Maskinmesterskole (AAMS) er en del af projektet Digital Business Models (DBM), som har til formål at udvikle og formidle ny viden og metoder for særligt B2B produktionsvirksomheder, men også dansk erhvervsliv generelt, til at udvikle nye digitale forretningsmodeller.

“DBM går ud på at klæde produktionsvirksomhederne på til at få skabt digitale forretningsmodeller. Vi vil bl.a. stille spørgsmålet: Hvad er en digital forretningsmodel, og hvordan kan den bruges proaktivt? Mange tror at det det er digitalisering, blot man sætter strøm til noget, men det er jo ikke rigtigt,” forklarer Jens Møller Jensen, som er AAMS-ankermand i projektet.

DBM er et samarbejde mellem AAMS, AUBSS og Teknologisk Institut, og det er finansieret af Industriens Fond.

Den globale konkurrence og den teknologiske udvikling betyder for en stor gruppe af danske virksomheder, at de er nødt til at udvikle deres forretning digitalt, hvis de vil klare sig i konkurrencen. Men hvor udviklingen inden for B2C er gået hurtigt og fortsat accelererer, har B2B-segmentet og særligt fremstillingsvirksomheder kun i ringe grad implementeret digitale forretningsmodeller.

 

Læs mere om Simulering med Virtual Reality som værktøj og tilmeld din virksomhed – klik her!

 

 

Kontakt videncentret

Koordinator for vores videncenter er:

Videncenterleder Trine Schmelling
trs@aams.dk
4083 8913

Videncenter for driftsteknisk ledelse og optimering har følgende adresse:

Aarhus Maskinmesterskole
Inge Lehmanns Gade 10
8000 Aarhus C
videncenter@aams.dk

Kommende events

Infoaften, 26. maj

 

Categories
  • Nyheder