Optagelse

 

Sådan søger du ind

Du kan fra den 1. februar på www.optagelse.dk uploade din ansøgning om en studieplads på maskinmesteruddannelsen. Du har mulighed for at søge optagelse frem til d. 5. juli. Du kan både søge om studiestart til august (sommerstart) eller til februar (vinterstart).

På optagelse.dk bliver du guidet til, hvad du skal udfylde. Derudover skal du uploade din adgangsgivende eksamen. Det vil sige dit svendebrev. Hvis du har eksamensbevis fra gymnasiet hentes det fra eksamensdatabasen.

Herudover skal du udarbejde en motiveret ansøgning, der ligeledes skal uploades på optagelse.dk – senest d. 5. juli. Den motiverede ansøgning er vigtig, da det er den, vi vurderer dig udfra. Det kan derfor være en god idé at følge vejledning til motiveret ansøgning, når du skriver den.

På www.optagelse.dk skal du under Optagelsesområdenummer for sommerstart (august) vælge 51260 og for vinterstart (februar) vælge 51265.

Du får svar på din ansøgning 28. juli via eboks. 

Du kan stadig søge om optagelse på maskinmesteruddannelsen, selvom du først skal i gang med adgangskurset. Du kan længere nede på siden læse om, hvordan du søger ind på adgangskursus.

 

Maskinmesteruddannelsen som fjernundervisning (MFU)

Hvis du søger i perioden 1. februar-5. juli skal du søge via optagelse.dk.
Du får svar på din ansøgning 28. juli via eboks.

 

Adgangskursus

Du kan downloade ansøgningsskema til adgangskursus

Følgende dokumenter skal medsendes med ansøgningen:

  • Motiveret ansøgning
  • Kopi af deres svendebrev
  • Kopi af deres folkeskolebevis fra 9. eller 10. klasse

Ansøgningsfrister:
15. juni – med studiestart i august

Ansøgningen sendes til mail: aams@aams.dk

Du får svar i ultimo juni.

 

Din vej ind på studiet

 

Optagelse med gymnasial baggrund (stx, hf, hhx, htx)

Har du en gymnasial ungdomsuddannelse, men ingen relevant håndværksmæssig baggrund, skal du typisk starte uddannelsen med værkstedsforløbet på 3. semestre – med 9 måneder i værkstedet på skolen og 9 måneders praktik i særligt udvalgte virksomheder. Forløbet er opdelt i flere grundmoduler, hvor smede- og maskinarbejderfaget udgør ca. 70 pct.

Værkstedsforløbet giver dig de fornødne praktiske og håndværksmæssige evner.

Læs mere om værkstedsforløbet – klik her!

 

Optagelse med erhvervsuddannelse

Har du gennemført en relevant erhvervsuddannelse af minimum 3 års varighed, opfylder du betingelserne for at søge om optagelse på Aarhus Maskinmesterskole, og som fritager dig for værkstedsforløbet på de første tre semestre.

Se listen over relevante erhvervsuddannelser – klik her!

Selvom din erhvervsuddannelse fremgår af listen, vil du typisk have brug for at læse op på en række relevante, teoretiske fag. Du skal have bestået to af nedenstående fag på mindst B-niveau og to fag på mindst C-niveau:

  • Dansk
  • Engelsk
  • Matematik
  • Fysik eller kemi

Disse fag kan du tage på et 6 mdr. adgangskursus her på skolen. Læs mere om adgangskurset og hent ansøgningsskema – klik her!

Har du en anden erhvervsuddannelse end dem, der giver fuld fritagelse for de første tre semestre, kan du også optages, men skal gennemføre hele eller dele af værkstedsskolen samt adgangskursus. Kontakt eventuelt en af vores studievejledere, for at få en snak om dine muligheder for at starte på uddannelsen. Du finder vores kontaktoplysninger her på siden.

Er du i tvivl om din vej til optagelse på Aarhus Maskinmesterskole, så prøv at klikke dig igennem vores online studievælger. Her finder du din individuelle vej til optagelse hos os. Du er selvfølgelig også altid velkommen til at kontakte en af vores studievejledere. Du finder deres kontaktinfo i boksen til højre eller i bunden af siden.

Optagelse hvis du både er student og håndværker (f.eks. EUX-baggrund)

Har du både en gymnasial uddannelse og et svendebrev (f.eks. EUX), så vil uddannelsen til maskinmester typisk kun vare tre år, alt afhængig af hvilket svendebrev, du har.

Se liste over relevante erhvervsuddannelser – klik her!

Kontakt en studievejleder

For spørgsmål vedr. maskinmester-uddannelsen: Lisbeth Mogensen. Tlf. 2280 2657. Mail: lmo@aams.dk.

For spørgsmål vedr. teknolog-uddannelserne: Susanne Lehmann. Tlf: 41227113. Mail: sle@aams.dk

Du er også velkommen til at kontakte
studievejledning@aams.dk

Søg om optagelse inden 5. juli

SØG OM PLADS HER >>