Optagelse

 

Hvordan bliver jeg optaget som maskinmester?

For at komme ind på maskinmesterstudiet skal du have en af følgende baggrunde, som er illustreret i følgende figur:

 

Optagelse med gymnasial baggrund (stx, hf, hhx, htx)

Har du en gymnasial ungdomsuddannelse, men ingen relevant håndværksmæssig baggrund, skal du typisk starte uddannelsen med værkstedsforløbet på 3. semestre – med 9 måneder i værkstedet på skolen og 9 måneders praktik i særligt udvalgte virksomheder. Forløbet er opdelt i flere grundmoduler, hvor smede- og maskinarbejderfaget udgør ca. 70 pct.

Værkstedsforløbet giver dig de fornødne praktiske og håndværksmæssige evner.

Læs mere om værkstedsforløbet – klik her!

 

Optagelse med erhvervsuddannelse

Har du gennemført en relevant erhvervsuddannelse af minimum 3 års varighed, opfylder du betingelserne for at søge om optagelse på Aarhus Maskinmesterskole, og som fritager dig for værkstedsforløbet på de første tre semestre.

Se listen over relevante erhvervsuddannelser – klik her!

Selvom din erhvervsuddannelse fremgår af listen, vil du typisk have brug for at læse op på en række relevante, teoretiske fag. Du skal have bestået to af nedenstående fag på mindst B-niveau og to fag på mindst C-niveau:

  • Dansk
  • Engelsk
  • Matematik
  • Fysik eller kemi

Disse fag kan du tage på et 6 mdr. adgangskursus her på skolen. Læs mere om adgangskurset og hent ansøgningsskema – klik her!

Har du en anden erhvervsuddannelse end dem, der giver fuld fritagelse for de første tre semestre, kan du også optages, men skal gennemføre hele eller dele af værkstedsskolen samt adgangskursus. Kontakt eventuelt en af vores studievejledere, for at få en snak om dine muligheder for at starte på uddannelsen. Du finder vores kontaktoplysninger her på siden.

Er du i tvivl om din vej til optagelse på Aarhus Maskinmesterskole, så prøv at klikke dig igennem vores online studievælger. Her finder du din individuelle vej til optagelse hos os. Du er selvfølgelig også altid velkommen til at kontakte en af vores studievejledere. Du finder deres kontaktinfo i boksen til højre eller i bunden af siden.

 

Optagelse hvis du både er student og håndværker (f.eks. EUX-baggrund)

Har du både en gymnasial uddannelse og et svendebrev (f.eks. EUX), så vil uddannelsen til maskinmester typisk kun vare tre år, alt afhængig af hvilket svendebrev, du har.

Se liste over relevante erhvervsuddannelser – klik her!

 

Sådan søger du

Fra den 1. februar til 5. juli, kl. 12:00 kan du på www.optagelse.dk uploade din ansøgning om en studieplads på maskinmesteruddannelsen, med start i august eller februar.

Til din ansøgning skal du uploade en kopi af dit svendebrev, gymnasiale uddannelsesbevis og en motiveret ansøgning.

OBS! Den motiverede ansøgning er vigtig, så følge vejledning til motiveret ansøgning, når du skriver den.

www.optagelse.dk skal du under Optagelsesområdenummer for studiestart i august vælge 51260 og februar vælge 51265.

 

Fjernundervisning (MFU)
Har du både en gymnasial uddannelse og en relevant håndværksmæssig uddannelse, kan du tage maskinmesteruddannelsen på fjernstudiet.

Ønsker du at starte på maskinmesteruddannelsen som fjernstuderende (MFU) skal du i Optagelsesområdenummeret skrive 51267.

Kontakt en studievejleder

For spørgsmål vedr. maskinmester-uddannelsen: Lisbeth Mogensen. Tlf. 2280 2657. Mail: lmo@aams.dk.

For spørgsmål vedr. teknolog-uddannelserne: Susanne Lehmann. Tlf: 41227113. Mail: sle@aams.dk

Du er også velkommen til at kontakte
studievejledning@aams.dk

Kommende events

Infoaften, 26. maj

 

Søg om optagelse inden 5. juli

SØG OM PLADS HER >>