Motiveret ansøgning

Vejledning til motiveret ansøgning

Sammen med ansøgningsskemaet og relevante beviser bedes du sende en begrundet ansøgning, fordi vi gerne vil sikre os, at dine forventninger til maskinmesteruddannelsen og dit fremtidige erhvervsarbejde svarer til de krav og muligheder, du vil møde.

Din ansøgning bør maks. fylde to A4-sider. Og har du spørgsmål til ansøgningsproceduren, er du velkommen til at kontakte vores studievejledning.

 

Ansøgningens fokus

Kort og godt skal du i ansøgningen tydeliggøre:

  • hvorfor du netop har valgt maskinmesteruddannelsen
  • dine muligheder for at afsætte den nødvendige tid til studierne
  • dine forventninger til selve uddannelsen, dens opbygning og indhold
  • hvad du vil bruge uddannelsen til
  • dit engagement
  • din ansvarlighed
  • hvilke personlige egenskaber, du mener, der er vigtige for at kunne gennemføre uddannelsen

Dertil vil det være en god idé at beskrive din interesse for faglig og personlig udvikling. Hvad brænder du for — i det daglige såvel som ude i fremtiden? Er der ting, du særligt går op i eller du føler, du er specielt god til? Hvad med eventuelle udfordringer?

Det er nemlig ikke kun de ting, vi er bedst til, der er med til at udvikle os.

Og du er også velkommen til kort at beskrive dine tanker om fremtiden. Hvor tror du, for eksempel, en maskinmesteruddannelse kan føre dig hen?

 

Klargør din egen motivation

Hovedformålet med en motiveret ansøgning, er, at du giver udtryk for den motivation, der ligger bag din ansøgning (deraf navnet). Med andre ord, hvorfor tænker du, at maskinmester er vejen for dig?

I den forstand findes der intet forkert svar, men en bedre begrundet og velovervejet motiveret ansøgning er ikke kun med til at sikre, at dine forventninger stemmer overens med maskinmesteruddannelsens udfordringer og muligheder — den kan også være med til at skærpe dine egne synspunkter om uddannelsen og din egen motivation.

Det skal ikke forstås som, at du skal have hele dit liv planlagt fra det øjeblik, du sætter dig med den bærbare i skødet og begynder på din motiverede ansøgning.

Men det er sjældent en dårlig idé at have et øje vendt mod horisonten.

 

Har du nogle forventninger til uddannelsen og arbejdet?

Det er stort set umuligt ikke at gøre sig nogle tanker om, hvordan studietiden og, ikke mindst, arbejdslivet vil være. Det er helt almindelig nysgerrighed og gælder uanset hvilke uddannelser og erhvervsfag, du overvejer.

Brug gerne det i din ansøgning.

Forklar, hvad din forventninger til maskinmesteruddannelsen er. Hvilke forhåbninger har du til jobbet og dine faglige muligheder efter endt uddannelse? Er der en stilling eller et sted i verden især, du drømmer om?

Og er der måske dele af faget, du allerede har stiftet kendskab med? Hvis du føler, du har erfaringer, der kan være relevante i løbet af uddannelsen, så kom gerne ind på dem i din motiverede ansøgning.

Tidligere erfaringer er selvfølgelig ikke et krav, men de kan være med til at tydeliggøre, hvorfor du tænker, at maskinmesteruddannelsen er noget for dig.

 

Særlige forhold

Hvis du har nogle særlige vanskeligheder i form af handicap, ordblindhed eller lignende, vil vi også gerne bede dig skrive det i din ansøgning. Det giver os mulighed for at vurdere, hvilke støttemuligheder der er, så det ikke bliver en hindring for din gennemførelse af uddannelsen.

Vejledning til motiveret ansøgning

Kontakt en studievejleder

For spørgsmål vedr. maskinmester-uddannelsen: Lisbeth Mogensen. Tlf. 2280 2657. Mail: lmo@aams.dk.

For spørgsmål vedr. teknolog-uddannelserne: Susanne Lehmann. Tlf: 41227113. Mail: sle@aams.dk

Du er også velkommen til at kontakte
studievejledning@aams.dk