Motiveret ansøgning

Vejledning til motiveret ansøgning

Sammen med ansøgningsskemaet og relevante beviser skal du sende en begrundet ansøgning, fordi vi gerne vil sikre os, at dine forventninger til maskinmesteruddannelsen og dit fremtidige erhvervsarbejde svarer til de krav og muligheder, du vil møde. Du skal i ansøgningen tydeliggøre:

  • hvorfor du netop har valgt maskinmesteruddannelsen
  • dine muligheder for at afsætte den nødvendige tid til studierne
  • dine forventninger til selve uddannelsen, dens opbygning og indhold
  • hvad du vil bruge uddannelsen til
  • dit engagement
  • din ansvarlighed
  • hvilke personlige egenskaber du mener, der er vigtige for at kunne gennemføre uddannelsen.

Dertil vil det være en god idé at beskrive din interesse for faglig og personlig udvikling. Hvis du har nogle særlige vanskeligheder i form af handicap, ordblindhed eller lignende, vil vi bede dig skrive det i din ansøgning. Det giver os mulighed for at vurdere, hvilke støttemuligheder der er, så det ikke bliver en hindring for din gennemførelse af uddannelsen. Din ansøgning bør maks. fylde to A4-sider. Har du spørgsmål til ovenstående ansøgningsprocedure er du velkommen til at kontakte vores studievejledning.

Vejledning til motiveret ansøgning

Kontakt en studievejleder

For spørgsmål vedr. maskinmester-uddannelsen: Lisbeth Mogensen. Tlf. 2280 2657. Mail: lmo@aams.dk.

For spørgsmål vedr. teknolog-uddannelserne: Susanne Lehmann. Tlf: 41227113. Mail: sle@aams.dk

Du er også velkommen til at kontakte
studievejledning@aams.dk