Uddannelsen

 

Maskinmesteren er dirigenten i orkesteret

Det er maskinmesterens DNA at være en “helstøbt” tekniker, der kan sætte sig ind i nærmest alle tænkelige problemstillinger, finde på utraditionelle løsninger og føre dem ud i livet. Som maskinmester bliver du – populær sagt – dirigenten, der styrer orkesteret i et projekt og sikrer at alle fagligheder spiller sammen.

  • Du lærer, hvordan man agerer som teknisk leder og det at lede og koordinere tekniske projektteams.
  • Du lærer, hvordan business, sikkerhedsledelse og management er vigtige egenskaber for at tekniske projekter kan gennemføres.
  • Du lærer og får stor viden om teknik, elektricitet, mekanik og automation. Alt fra drift, vedligehold og optimering af tekniske anlæg og maskiner.

Qua den brede tekniske viden og evnen til at agere som (projekt)leder er man som maskinmester eftertragtet hos mange virksomheder. Og det er i høj grad dig selv, der vælger, hvilken retning du vil gå.

 

Praktik og teori går hånd i hånd

På maskinmesteruddannelsen arbejdes der problem- og projektorienteret – både selvstændigt og i grupper – hvor en stor del af læringen ligger i at analysere, samarbejde og reflektere.

Samtidig er helhed et centralt element i uddannelsen. For du lærer at tænke og arbejde med teknik i større sammenhænge, så du kan sætte dig ind i næsten alle tænkelige tekniske problemer og situationer.

Du vil samarbejde med virksomheder i fx praktik og studieprojekter, hvilket sikrer, at dine kompetencer løbende anvendes i konkrete sammenhænge.

Rammerne for studiet er tilrettelagt, så du har gode muligheder for udlandsophold.

 

Billede af studerende fra Maskinmesteruddannelsen ved AAMS

 

Uddannelseslængden er afhængig af din baggrund

Alt afhængig af, om du kommer med en gymnasial uddannelse, håndværksmæssig uddannelse eller begge dele, er der forskellige veje ind på maskinmesteruddannelsen teoretiske del, som er fra 4.-9. semester.

Figuren nedenfor illustrerer, hvilken vej du kan gå med din uddannelsesbaggrund:

Læs mere om optagelse og adgangskrav i forhold til din baggrund

 

 

SÅDAN ER UDDANNELSEN BYGGET OP

Maskinmesteruddannelsen har en varighed på i alt 9 semester, som er fordelt på følgende måde:

9. semester:
Afsluttende virksomhedspraktik og bachelorprojekt.

8. semester:
Specialisering – læs mere om de forskellige valgfag nedenfor.

6.- 7. semester:
Maskinmesterprofessionen, projektering: kritiske systemer og risikovurdering, sikkerhedsledelse og optimering

4.-5. semester:
Drift af maskiner og tilhørende tekniske anlæg: Miljøledelse, kraftvarme, motorer og personlig udvikling

4. semester:
Grundlæggende tekniske fagemner og metode

3. semester:
Virksomhedspraktik

2. semester:
Værkstedsprojekt og virksomhedspraktik

1. semester:
Værkstedsundervisning

 

 8. semester (specialisering)

På 8. semester får du mulighed for at tone din uddannelse inden for én af de fire valgfagslinjer:

Energy – Technology and Management
Formålet med dette valgfag er at give dig et indblik i og perspektiv på energisystemer og -teknologier. Herunder vedvarende energikilder. Der er tale om et internationalt valgfag med deltagelse af internationale studerende. Derfor vil undervisningen foregår på engelsk.

Teknisk projektleder
Formålet valgfaget er at indføre dig i rollen som teknisk projektleder samt give dig relevante projektværktøjer til etablering, planlægning og gennemførelse af tekniske projekter i tilknytning til professionen som maskinmester.

Maritimt valgfag
Formålet valgfaget er at give dig de praktiske og teoretiske færdigheder, som er nødvendige for at overholde de internationale kvalifikationsstandarder for personel på handelsskibe. Du skal vælge dette valgfag, hvis du ønsker en karriere til søs.

Udlandsophold
Det er også muligt at gennemføre valgfagslinjen som et udlandsophold, hvor du sammen med skolen sammensætter et relevant fagindhold. Udlandsopholdet kan f.eks. finde sted på et af vores samarbejdsuniversiteter i bl.a. USA, Mexico, Korea, Tyskland, Holland mv.

Du kan eventuelt læse Bekendtgørelsen for maskinmesteruddannelsen ved at klikke her.

Kontakt en studievejleder

For spørgsmål vedr. maskinmester-uddannelsen: Lisbeth Mogensen. Tlf. 2280 2657. Mail: lmo@aams.dk.

For spørgsmål vedr. teknolog-uddannelserne: Susanne Lehmann. Tlf: 41227113. Mail: sle@aams.dk

Du er også velkommen til at kontakte
studievejledning@aams.dk

Søg om optagelse til studiestart i februar 2020

SØG OM PLADS HER >>