Uddannelsen

 

Maskinmesteruddannelsen er professions- og udviklingsbaseret og kvalificerer dig til at fungere i erhvervsfunktioner som teknisk leder. Uddannelsen giver dig desuden de nødvendige forudsætninger for at videreuddanne dig på kandidatniveau eller deltage i efteruddannelse på masterniveau.

Uddannelsen omhandler ledelse af drift og vedligehold af tekniske anlæg og installationer, med det formål at udnytte ressourcerne bedst muligt gennem optimering af tekniske anlæg og installationer. Det skal naturligvis ske under hensyn til sikkerhed, økonomi, miljø og arbejdsmiljø.

En moderne teknisk leder
Lærings- og evalueringsformerne på uddannelsen støtter udviklingen af maskinmesteren som en moderne teknisk leder, der kan tænke i – og arbejde med – komplekse systemer. Der arbejdes problem- og projektorienteret både selvstændigt og i grupper og der er vægt på innovation og refleksion. Samtidig er helhed, praksisnær udvikling og internationalt perspektiv centrale elementer i uddannelsen.

Et tæt samarbejde med virksomhederne om praktik og studieprojekter sikrer, at dine kompetencer løbende anvendes i konkrete sammenhænge. Vi forventer, at du er aktiv og tager medansvar for din egen læring, så du også lærer at lære.

Rammerne for studiet er tilrettelagt, så du har gode muligheder for udlandsophold og samarbejde med udenlandske medstuderende. Maskinmesteruddannelsen hører under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser.

Kontakt en studievejleder

For spørgsmål vedr. maskinmester-uddannelsen: Lisbeth Mogensen. Tlf. 2280 2657. Mail: lmo@aams.dk.

For spørgsmål vedr. teknolog-uddannelserne: Susanne Lehmann. Tlf: 41227113. Mail: sle@aams.dk

Du er også velkommen til at kontakte
studievejledning@aams.dk

Ansøgning til adgangskurset skal sendes direkte til AAMS. Ansøgning til maskinmesteruddannelsen skal uploades på www.optagelse.dk.

Husk ansøgningsfrist 5. juli

Søg inden 5. juli kl. 12, husk motiveret ansøgning
SØG OM OPTAGELSE.