Uddannelsen

Uddannelsens indhold

Maskinmesteruddannelsen er Danmarks bredeste videregående uddannelse. Indenfor teknik. Her kommer du som studerende bredt rundt om de fleste tekniske fagområder, heriblandt elektroteknik, mekanik, procesanalyse og automation. Samtidig bliver du uddannet indenfor teknisk ledelse med fag som management, sikkerhed og økonomi.

Kort og godt lærer du på uddannelsen:

  • hvordan man agerer som teknisk leder og det at lede og koordinere tekniske projektteams
  • hvordan business, sikkerhedsledelse og management er vigtige egenskaber for at tekniske projekter kan gennemføres
  • at bruge din tekniske viden til at arbejde med drift, vedligehold og optimering af tekniske anlæg og maskiner samt energisystemer

 

Gruppearbejde og selvstudie

På maskinmesteruddannelsen arbejdes der problem- og projektorienteret – både selvstændigt og i grupper – hvor en stor del af læringen ligger i at analysere, samarbejde og reflektere.

Samtidig er helhed et centralt element i uddannelsen. For du lærer at tænke og arbejde med teknik i større sammenhænge, så du kan sætte dig ind i næsten alle tænkelige tekniske problemer og situationer.

70% af studietiden foregår i studiegrupper. Du lærer meget om dig selv ved at arbejde sammen i grupper med studiekammerater, der ikke nødvendigvis har samme baggrund – eller ligner dig. Gruppearbejdet på uddannelsen giver dig evnerne til at samarbejde, skabe relationer, analysere og være forandringsparat, og det er evner, som virksomhederne efterspørger nu og i fremtiden.

De sidste 30 % af studietiden går på klassisk undervisning og selvstudie, og du går til individuelle eksaminer. Vi dyrker den tætte og personlige kontakt mellem underviser og den enkelte studerende, som for os er alfaomega for en god studietid.

 

Teori og praksis går hånd i hånd

Uddannelsen er for dig, der godt kan lide at spille bold med den virkelighed, du skal arbejde i efter uddannelsen.  Du lærer i samarbejde med dine medstuderende at løse problemer og udfordringer, der er ude i industrien og erhvervslivet. I projekter og casearbejde tages der udgangspunkt i virkelige problematikker.

Du arbejder med projekter i samarbejde med virksomheder i løbet af semestrene, og du kommer i praktik hos en virksomhed i løbet af uddannelsen. Og virksomhederne vil gerne vil have dine projekter og netværke, så de kan gøre sig attraktive overfor dig, når du er færdiguddannet.

 

Billede af studerende fra Maskinmesteruddannelsen på AAMS

 

Uddannelseslængden er afhængig af din baggrund

Uddannelsestiden til maskinmester varierer fra tre år til fire-et-halvt år. Alt afhængig af, om du kommer med en gymnasial uddannelse, håndværksmæssig uddannelse eller begge dele, er der forskellige veje ind på maskinmesteruddannelsens teoretiske del, som er fra 4.-9. semester.

Figuren nedenfor illustrerer, hvilken vej du kan gå med din uddannelsesbaggrund:

 

Læs mere om optagelse og adgangskrav i forhold til din baggrund

 

SÅDAN ER UDDANNELSEN BYGGET OP

Maskinmesteruddannelsen har en varighed på i alt 9 semestre, som er fordelt på følgende måde:

9. semester:
Afsluttende virksomhedspraktik og bachelorprojekt.

8. semester:
Specialisering – læs mere om de forskellige valgfag nedenfor.

6.- 7. semester:
Maskinmesterprofessionen, projektering: kritiske systemer og risikovurdering, sikkerhedsledelse og optimering

4.-5. semester:
Drift af maskiner og tilhørende tekniske anlæg: Miljøledelse, kraftvarme, motorer og personlig udvikling

4. semester:
Grundlæggende tekniske fagemner og metode

3. semester:
Virksomhedspraktik

2. semester:
Værkstedsprojekt og virksomhedspraktik

1. semester:
Værkstedsundervisning

 

8. semester (specialisering)

På 8. semester får du mulighed for at tone din uddannelse indenfor én af de fire valgfagslinjer:

Energy – Technology and Management
Formålet med dette valgfag er at give dig et indblik i og perspektiv på energisystemer og -teknologier. Herunder vedvarende energikilder. Der er tale om et internationalt valgfag med deltagelse af internationale studerende. Derfor vil undervisningen foregå på engelsk.

Teknisk projektleder
Formålet med valgfaget er at indføre dig i rollen som teknisk projektleder samt give dig relevante projektværktøjer til etablering, planlægning og gennemførelse af tekniske projekter i tilknytning til professionen som maskinmester.

Maritimt valgfag
Formålet med det her valgfag er at give dig de praktiske og teoretiske færdigheder, som er nødvendige for at overholde de internationale kvalifikationsstandarder for personel på handelsskibe. Du skal vælge dette valgfag, hvis du ønsker en karriere til søs.

Udlandsophold
Det er også muligt at gennemføre valgfagslinjen som et udlandsophold, hvor du sammen med skolen sammensætter et relevant fagindhold. Udlandsopholdet kan f.eks. finde sted på et af vores samarbejdsuniversiteter i bl.a. USA, Mexico, Korea, Tyskland, Holland mv.

Du kan eventuelt læse Bekendtgørelsen for maskinmesteruddannelsen ved at klikke her.

Kontakt en studievejleder

For spørgsmål vedr. maskinmester-uddannelsen: Lisbeth Mogensen. Tlf. 2280 2657. Mail: lmo@aams.dk.

For spørgsmål vedr. teknolog-uddannelserne: Susanne Lehmann. Tlf: 41227113. Mail: sle@aams.dk

Du er også velkommen til at kontakte
studievejledning@aams.dk

Kommende events

Infoaften, 26. maj

 

Søg om optagelse inden 5. juli

SØG OM PLADS HER >>