Generelt om fjernundervisning

Fjernundervisning

 

Maskinmesteruddannelsen via fjernundervisning (MFU) giver dig mulighed for at gennemføre de sidste tre år af uddannelsen på en fleksibel måde, uden du behøver at flytte til Aarhus-området. Undervisningsmålene er de samme som hvis du deltager i fremmødeundervisningen, men formen er specielt tilpasset fjernundervisningmiljøet.

I forløbet er der indlagt ca. to fremmøder á tre dages varighed på skolen pr. halve år. Herudover kan der være skriftlige eksaminer ved afslutningen af forløb, som du også skal møde ind til. Ellers foregår undervisningen via den elektroniske platform, der danner rammen for undervisningsaktiviteten samt hyppige video-møder over internettet, der typisk er placeret i dagtimerne mellem kl. 8 og kl. 16. Du skal forvente at bruge omkring 40-50 timer om ugen på studiet, hvorfor det ikke kan kombineres med et fuldtidsarbejde.

Da forløbet er tilrettelagt med en høj grad af gruppearbejde, er det en forudsætning, at du har lyst til at indgå i forpligtende samarbejde med dine medstuderende, som du dagligt kommer til at samarbejde med og bruge mange timer sammen med i video-møder mv.

Fjernundervisningsforløbet er opbygget i undervisningscases, der involverer reelle problemstillinger fra maskinmesterprofessionen, hvilket giver dig mulighed for at lære om teori i direkte sammenhæng med praksis, hvilket er med til at sikre et relevant og opdateret uddannelsesindhold.

Filosofien bag dette er, at når vi ikke er bundet af at skulle mødes fysisk hver dag, så kan vi lige så godt flytte undervisningen fra “undervisningslokalet” og ud i praksis, hvor teorierne anvendes.

Hvem vælger fjernundervisning?
Deltagerne på fjernundervisningstilbuddet er ofte lidt ældre end vores fremmødestuderende. De vælger typisk tilbuddet for at nyde godt af den geografiske fleksibilitet (at man ikke skal flytte til Aarhus-området).

Vil du vide mere?

Ønsker du at vide mere om MFU fjernundervisnings-tilbuddet på AAMS, er du altid velkommen til at kontakte vores fjernundervisnings-koordinator, Per Hessellund.

Du kan ringe til Per eller skrive en mail:

Tlf. 4122 7131
Mail: ph@aams.dk

Du er også velkommen til at tage et kig på en af vores informationsvideoer, som blev optaget under Åbent Hus i 2015.

Se videoerne om MFU – klik her!

Tilmeld nyhedsbrev

Vi udsender 4 nyhedsbreve om året, hvor du kan holde dig opdateret med hensyn til arrangementer og de større begivenheder på skolen.

Klik her for at tilmelde dig vores nyhedsbrev.