MFU metoder

MFU

 

Undervisningen er opbygget omkring én undervisningscase pr. semester (halvt år). Casen, som hentes i maskinmesterrelevante virksomheder, danner ramme om de undervisningsaktiviteter, der finder sted i løbet af semestret. Forløbet er planlagt i fagscenarier, der typisk har en varighed på en uge, hvor specifikke fagemner behandles. Et fagscenarie af en uges varighed kan være opbygget således:

  • Mandag formiddag. To timers video-møde for hele holdet, hvor underviseren udlægger teori og igangsætter ugens arbejde med scenariet
  • Resten af mandag samt tirsdag arbejdes i grupper med at få en emneproblemformulering (EPF) på plads. EPF fortæller, hvorledes studiegruppen vil arbejde med indholdet i fagscenariet.
  • Underviseren kan efter behov indlægge yderligere video-møder i løbet af ugen
  • Der er hele ugen mulighed for at booke undervisere til vejledningsmøder
  • Det skriftlige materiale udarbejdes på Google Drev, hvilket giver både studerende og undervisere mulighed for synkront at skrive deri samt at kommentere
  • Fredag fremlægger studiegrupperne for hinanden i video-møde

Til ovenstående scenarie bruges ca. 60 pct. af ugens arbejdstid. Derudover bruges ca. 20 pct. til ugentlige afleveringsopgaver samt ca. 20 pct. til et projektarbejde, der løber over hele semestret.

Som det fremgår af denne beskrivelse, skal du bruge rigtigt meget tid sammen med din studiegruppe, da størstedelen af opgaverne er nogle som du skal løse sammen med gruppen. Dermed skabes der også et netværk som kan bruges til andet end lige den opgave, gruppen har fået. Du vil opleve at samarbejdet også breder sig ud til de individuelle opgaver, således at hjælpen altid er tæt på når disse driller. Ud over studiegruppen kan du også poste indlæg til hele holdet, således at der kommer flere vinkler på, og her er underviseren også med.

To gange hvert semester indkaldes til fremmødeseminar på skolen. Varigheden af disse er normalt tre dage. På fremmøderne gøres de ting vi har svært ved at gøre på fjern. Dvs. vi bruger tiden i el-, maskin- og proces- og automationslaboratoriet, hvor vi arbejder praktisk med teorierne. Derforuden benytter vi også fremmøderne til at komme ud og se de virksomheder, der indgår i case. På fremmøderne sørger vi også for at hygge os, så vi kommer tættere på hinanden. Dette viser sig ved at vi arrangerer fællesspisning samt festmiddag den sidste aften på fremmødet.

Udover disse fremmøder kan det også være nødvendigt at komme til skolen i forbindelse med skriftlige eksamener. Mundtlige eksaminer kan afholdes som video-møder.

Vil du vide mere?

Ønsker du at vide mere om MFU fjernundervisnings-tilbuddet på AAMS, er du altid velkommen til at kontakte vores fjernundervisnings-koordinator, Per Hessellund.

Du kan ringe til Per eller skrive en mail:

Tlf. 4122 7131
Mail: ph@aams.dk

Du er også velkommen til at tage et kig på en af vores informationsvideoer, som blev optaget under Åbent Hus i 2015.

Se videoerne om MFU – klik her!

Tilmeld nyhedsbrev

Vi udsender 4 nyhedsbreve om året, hvor du kan holde dig opdateret med hensyn til arrangementer og de større begivenheder på skolen.

Klik her for at tilmelde dig vores nyhedsbrev.