Fjernundervisning

Fokuserede maskinmesterstuderende til undervisning på Aarhus Maskinmesterskole

 

Fjernundervisning

Den mest anvendte undervisningsform på Aarhus Maskinmesterskole er traditionel fremmødeundervisning, hvor de studerende har deres daglige gang på skolens adresser, men vi tilbyder uddannelsen fra 4.-9. semester via fjernundervisning (MFU). Det giver dig mulighed for at gennemføre uddannelsen på en fleksibel måde, uden at du behøver at flytte til Aarhus-området. Undervisningsmålene er de samme som hvis du deltager i fremmødeundervisningen, men formen er specielt tilpasset fjernundervisningsmiljøet.

Maskinmesteruddannelsen på fjern undervisning har kun opstart én gang om året – nemlig i januar eller februar og oprettes under forudsætning af et tilstrækkeligt deltagerantal.

I forløbet er der indlagt ca. to fremmøder á tre dages varighed på skolen pr halve år. Herudover er der både skriftlig og mundtlig eksamen i slutningen af forløbet, som du også skal møde ind til. Ellers foregår undervisningen via den elektroniske platform, der danner rammen for undervisningsaktiviteten samt hyppige videomøder over internettet. Du skal forvente at bruge omkring 40-50 timer om ugen på studiet, hvorfor det ikke kan kombineres med et fuldtidsarbejde.

Da forløbet er tilrettelagt med en høj grad af gruppearbejde, er det en forudsætning, at du har lyst til at indgå i forpligtende samarbejde med dine medstuderende, som du kommer til at skulle samarbejde med dagligt og bruge mange timer sammen med – f.eks. i videomøder.

Læs mere om fjernundervisning i menuen til venstre eller kontakt koordinator Per Hessellund på tlf. 4122 7131 eller på mail ph@aams.dk for yderligere information.

 


Hør undervisere, studerende og en dimitteret maskinmester fortælle om deres erfaringer med fjernundervisningen.

Hvordan er fjernundervisning opbygget?

Undervisningen er opbygget omkring én undervisningscase pr. semester (halvt år). Casen, som hentes i maskinmesterrelevante virksomheder, danner ramme om de undervisningsaktiviteter, der finder sted i løbet af semestret. Forløbet er planlagt i fagscenarier, der typisk har en varighed på en uge, hvor specifikke fagemner behandles. Et fagscenarie af en uges varighed kan være opbygget således:

  • Mandag formiddag. To timers video-møde for hele holdet, hvor underviseren udlægger teori og igangsætter ugens arbejde med scenariet
  • Resten af mandag samt tirsdag arbejdes i grupper med at få en emneproblemformulering (EPF) på plads. EPF fortæller, hvorledes studiegruppen vil arbejde med indholdet i fagscenariet.
  • Underviseren kan efter behov indlægge yderligere video-møder i løbet af ugen
  • Der er hele ugen mulighed for at booke undervisere til vejledningsmøder
  • Det skriftlige materiale udarbejdes på Google Drev, hvilket giver både studerende og undervisere mulighed for synkront at skrive deri samt at kommentere
  • Fredag fremlægger studiegrupperne for hinanden i video-møde

Til ovenstående scenarie bruges ca. 60 pct. af ugens arbejdstid. Derudover bruges ca. 20 pct. til ugentlige afleveringsopgaver samt ca. 20 pct. til et projektarbejde, der løber over hele semestret.

Som det fremgår af denne beskrivelse, skal du bruge rigtigt meget tid sammen med din studiegruppe, da størstedelen af opgaverne er nogle som du skal løse sammen med gruppen. Dermed skabes der også et netværk som kan bruges til andet end lige den opgave, gruppen har fået. Du vil opleve at samarbejdet også breder sig ud til de individuelle opgaver, således at hjælpen altid er tæt på når disse driller. Ud over studiegruppen kan du også poste indlæg til hele holdet, således at der kommer flere vinkler på, og her er underviseren også med.

 

 

2 fremmødeseminar hvert semester

To gange hvert semester indkaldes til fremmødeseminar på skolen. Varigheden af disse er normalt tre dage. På fremmøderne gøres de ting vi har svært ved at gøre på fjern. Dvs. vi bruger tiden i el-, maskin- og proces- og automationslaboratoriet, hvor vi arbejder praktisk med teorierne. Derforuden benytter vi også fremmøderne til at komme ud og se de virksomheder, der indgår i case. På fremmøderne sørger vi også for at hygge os, så vi kommer tættere på hinanden. Dette viser sig ved at vi arrangerer fællesspisning samt festmiddag den sidste aften på fremmødet.

Udover disse fremmøder kan det også være nødvendigt at komme til skolen i forbindelse med skriftlige eksamener. Mundtlige eksaminer kan afholdes som video-møder.

Vil du vide mere om fjernundervisning?

Du er altid velkommen til at kontakte vores fjernundervisnings-koordinator, Per Hessellund.

Du kan ringe til Per eller skrive en mail:

Tlf. 4122 7131
Mail: ph@aams.dk

Download ansøgningsskema for adgangskurset

Skal du starte på adgangskurset, skal du udfylde et særligt ansøgningsskema og indsende til til os.

Ansøgningsskema til adgangskursus

Du skal også skrive en motiveret ansøgning, som du indsender sammen med skemaet.

Download vejledning i hvordan du skriver en motiveret ansøgning her!

Søg om optagelse inden 5. juli

SØG OM PLADS HER >>