Hvad er adgangskursus

Studerende på Aarhus Maskinmesterskole følger fokuseret med i undervisningen til adgangskursus

 

Adgangskursus for Maskinmesteruddannelsen

Adgangskurset (AK) er for dig, der har en relevant erhvervsuddannelse, men ikke har bestået to af nedenstående fag på mindst B-niveau og to fag på mindst C-niveau:

 • Dansk
 • Engelsk
 • Matematik
 • Fysik eller kemi

Når du har bestået adgangskurset, fritages du for værkstedsforløbet på 1.-3. semester og kan starte direkte på maskinmesteruddannelsens 4. semester.

 

Sådan søger du

Download ansøgningsskema til adgangskursus

Følgende dokumenter skal medsendes med ansøgningen:

 • Motiveret ansøgning
 • Kopi af deres svendebrev
 • Kopi af deres folkeskolebevis fra 9. eller 10. klasse

Ansøgningen skal du sende til mail: aams@aams.dk 

Der er deadline for ansøgninger den 15. juni 2020, og du får svar på din ansøgning ultimo juni.

 

Hvem skal på adgangskurset?

Hvis du f.eks. efter folkeskolen er gået i lære og ellers ikke har læst yderligere, har du den typiske profil for vores studerende på Adgangskurset, og i det tilfælde vil det være din vej ind på selve maskinmesteruddannelsen.

Du kan tage ovenstående fag andre steder end hos os, men ved at tage dem hos os, opnår du følgende fordele:

 • Du kommer ind i din fremtidige klasses sociale netværk fra starten
 • Underviserne er vores folk, med stor ekspertise i at undervise netop folk med din baggrund
 • Du kommer til at sidde sammen med kursister, der har en faglært baggrund
 • Du bliver vant med skolen og vores it-systemer, og det giver dig et forspring på selve studiet

Hvis din læretid løber til efter vores studiestart, skal du være opmærksom på at det er muligt at ansøge om afkortelse af læretiden.

 

Fremmødeundervisning

Adgangskurset på fremmødestudiet starter op to gange om året – nemlig i august og i februar.

Adgangskursus som fremmødestudie fungerer som almindelig klasseundervisning på AAMS’ forskellige adresser i Aarhus. Du vil have mulighed for at gøre brug af skolens diverse grupperum og forskellige lokaler det meste af døgnet, idet mange AK-kursister lægger et stort arbejde i deres fag og tilbringer megen tid på skolen.

Du vil blive en del af en klasse, som følges ad igennem hele kurset. Kurset afsluttes med eksamen, hvorefter du kan fortsætte dit studie på Aarhus Maskinmesterskoles 4. semester.

 

Fjernundervisning (AKF)

Adgangskurset som fjernundervisning (AKF) starter kun op i august.

Undervisningen giver dig mulighed for at følge adgangskurset på en fleksibel måde, uden at du behøver at flytte til Aarhus-området. Undervisningsmålene er de samme, som hvis du deltager i fremmødeundervisningen, men formen er specielt tilpasset fjernundervisningsmiljøet.

I forløbet er der indlagt ca. to fremmøder á tre dages varighed på skolen pr halve år. Herudover er der både skriftlig og mundtlig eksamen i slutningen af forløbet, som du også skal møde ind til. Ellers foregår undervisningen via den elektroniske platform, der danner rammen for undervisningsaktiviteten samt hyppige video-møder over internettet. Du skal forvente at bruge omkring 40-50 timer om ugen på studiet, hvorfor det ikke kan kombineres med et fuldtidsarbejde.

Da forløbet er tilrettelagt med en høj grad af gruppearbejde, er det en forudsætning, at du har lyst til at indgå i forpligtende samarbejde med dine medstuderende, som du kommer til at skulle samarbejde med dagligt og bruge mange timer sammen med i video-møder mv.

 

Forventninger til dine færdigheder

For at kunne nå igennem stoffet i løbet af adgangskurset, har vi nogle minimumskrav til dit faglige niveau i fagene.

Dansk og engelsk
Undervisningen tager udgangspunkt i folkeskolens 9. eller 10. klasse afgangseksamen.

Matematik
Undervisningen tager udgangspunkt i folkeskolens 10. klasses afgangseksamen. Vi forventer derfor, at du har forberedt dig, så du ved semesterstart har et niveau, der svarer hertil.

Du skal kunne:

 • Beherske regning med parenteser, brøker, potenser og kvadratrødder
 • Anvende koordinatsystemet
 • Løse ligninger
 • Beherske løsning af en andengradsligning og have kendskab til parablen
 • Reducere bogstavsudtryk og isolere en variabel i en formel
 • Beherske beregning af sider og vinkler i en retvinklet trekant.

Fysik
Undervisningen tager udgangspunkt i folkeskolens 10. klasse, herunder at du kan:

 • Anvende fysiske begreber til at beskrive, forklare og forudsige fænomener
 • Formulere enkle problemstillinger, opstille hypoteser, efterprøve antagelser og vurdere resultater.
 • Underoverskrift til Adgangskursus

Ansøgningsfrist til adgangskurset er 15. juni

Ansøgning skal sendes direkte til Aarhus Maskinmesterskole.

Kontakt en studievejleder

For spørgsmål vedr. maskinmester-uddannelsen: Lisbeth Mogensen. Tlf. 2280 2657. Mail: lmo@aams.dk.

For spørgsmål vedr. teknolog-uddannelserne: Susanne Lehmann. Tlf: 41227113. Mail: sle@aams.dk

Du er også velkommen til at kontakte
studievejledning@aams.dk

Download ansøgningsskema for adgangskurset

Skal du starte på adgangskurset, skal du udfylde et særligt ansøgningsskema og indsende til til os.

Ansøgningsskema til adgangskursus

Du skal også skrive en motiveret ansøgning, som du indsender sammen med skemaet.

Download vejledning i hvordan du skriver en motiveret ansøgning her!