Hvad er værkstedsskolen

Værkstedsskoleelev på Aarhus Maskinmesterskole arbejder med stor beskæringsmaskine

 

HVAD ER VÆRKSTEDSSKOLEN? 

Værkstedsskolen er for dig, som har gennemført en af nedenstående gymnasiale uddannelser og ikke har en godkendt erhvervsuddannelse:

 • Alment gymnasium (STX)
 • Handelsgymnasium (HHX)
 • Teknisk gymnasium (HTX
 • HF
 • EUX (med mindre du har en kombination, der fritager dig for 1.-3- sem.)
 • Adgangskursus til ingeniøruddannelserne

En typisk studerende på værkstedsskolen er en person, der kommer direkte fra gymnasiet eller en person, der efterfølgende har haft sabbatår eller været i arbejde.

Forløbet strækker sig over maskinmesteruddannelsens 1.-3. semester.

Semestrene er opdelt således, at du i de første 9 måneder arbejder i skolens værksteder, efterfulgt af 9 måneder i praktik i en virksomhed. I praktik skal du bruge den tillærte viden fra værkstederne ude i “den virkelige verden.” Vi kan være behjælpelige med at finde en relevante praktikplads.

værkstedsforløb2

 

På værkstedsskolen vil du tilegne dig både praktiske og teoretiske færdigheder. Du vil modtage klasseundervisning, arbejde individuelt, indgå i gruppearbejde og gennemfører kurser i specifikke emner som f.eks. køleanlæg, hydraulik og dieselmotorer.

Denne del af uddannelsen tilbydes kun som fremmødestudie, men fra 4. semester har du mulighed for at skifte til vores fjernstudie, hvis du ønsker det.

 

 

Det lærer du på værkstedsskolen

Forløbet er opdelt i flere grundmoduler, hvoraf smede- og maskinarbejderfaget udgør ca. 70 pct. De væsentligste emner er:

 • Manuel forarbejdning af metalemner, såsom brug af fil, boremaskine, gevindværktøj og andet håndværktøj
 • Maskinel forarbejdning af metalemner i form af drejning og fræsning
 • Sammenføjningsteknikker som svejsning og lodning
 • Værkstedsteknik, hvor du får den nødvendige teoretiske baggrund for ovennævnte fagdiscipliner
 • Materialelære, som bl.a. omhandler metallernes fremstilling, sammensætning og anvendelsesmuligheder
 • Teknisk tegning, som sætter dig i stand til at læse, forstå og fremstille tekniske tegninger

I forbindelse med disse grundmoduler kan der være obligatoriske fag- og teoriprøver. De resterende ca. 30 pct. af undervisningen indeholder:

 • El-faglære, som omfatter el-teori og praktisk installationsarbejde inden for både svag- og stærkstrøm
 • Styringsteknik, med tilhørende diagramtegning og laboratorieøvelser
 • Motorlære og hovedeftersyn på dieselmotor, med efterfølgende prøvekørsel
 • Køleteknik, omfattende køleteori, kobberrørsarbejde, drift og fejlfinding på køleanlæg.

 

 

Værkstedsskoleprojekt

Værkstedsskolen afsluttes med et større 10 uger langt projekt, som skal vise at du har tilegnet dig følgende håndværksmæssige færdigheder:

 • At kunne svejse
 • At betjene drejebænke og fræsere
 • At udføre el- og rør-arbejde
 • At bruge værktøj med relation til metalfaget

Du vil desuden opnå viden om materialer, sikkerhed, førstehjælp og teknisk dokumentation.

Der arbejdes gruppevis på at fremstille og dokumentere en teknisk installation, men grupperne vælger helt selv hvad, det skal være. Ofte er det kun fantasien, der sætter en grænse for projekternes opfindsomhed og kreativitet.

F.eks. har nogle grupper fremstillet go-cards, en hovercraft som minerydder, en mini-ubåd, doseringsmaskiner til levnedsmiddelbrachen, pillepresser, brændekløvere, sneslyngere, disk med indbygget køleinstallation og mini bryggerier mv.

 

 

Se her en video af projektpræsentationerne i foråret 2019

 

 

 

Kontakt en studievejleder

For spørgsmål vedr. maskinmester-uddannelsen: Lisbeth Mogensen. Tlf. 2280 2657. Mail: lmo@aams.dk.

For spørgsmål vedr. teknolog-uddannelserne: Susanne Lehmann. Tlf: 41227113. Mail: sle@aams.dk

Du er også velkommen til at kontakte
studievejledning@aams.dk

Kommende events

Infoaften, 26. maj