Maskinmester praktik

Maskinmesterpraktikants udsyn over havn med skibe og rolige bølger

Maskinmester praktik — til lands, til søs og i udlandet

Som maskinmesterstuderende på Aarhus Maskinmesterskole er der to praktikophold. Det ene er i forbindelse med værkstedspraktikken på 3. semester og det andet er bachelorpraktikken på det afsluttende, 9. semester. Formålet med begge er at give dig rig mulighed for at få indblik i jobbet som maskinmester og fagets mange forskellige facetter.

Dertil er maskinmesterpraktikken også en glimrende mulighed for at få afprøvet dine færdigheder ude i en given virksomhed. 1 ud f 3 får en fast stilling i den virksomhed, hvor de var i bachelorpatkik.

 

Værkstedspraktik, 3. semester

På 3. semester kommer du i et 9 måneders langt værkstedspraktik i en virksomhed. De to forudgående semestre foregår på vores værkstedsforløb, hvor du tilegner dig viden om de basale og grundlæggende håndværksfag, der ligger udgør en vigtig del af maskinmesteruddannelsen. Værkstedsforløbet er kun for dem, der har en gymnasial baggrund.

Her får du tidligt (mindre end et år inde i din maskinmesteruddannelse) mulighed for at give dig i kast med de håndværksmæssige aspekter af uddannelsen. Du får også indblik i branchen og hvad den kræver af dig som maskinmester.

Derfor er valget også bredt, når det kommer til, hvor din praktik skal finde sted. Så længe at praktikstedet er godkendt af skolen, så kan du som maskinmester-studerende for så vidt komme i praktik både til lands og til vands inden for og uden for  Danmarks grænser. Til søs kan du komme ud i hele verden med blandt andet handelsskibe og lignende.

Hvis du overvejer maskinmester praktik til søs, så er det også muligt at medregne din sejltid i opnåelsen af dit sønæringsbevis.

Uanset, hvor du ender med at tage din praktik, så er målet, at du får udviklet dine håndværksmæssige kompetencer i samspil med din teoretiske og faglige viden. Praktisk set slutter din værkstedspraktik af med aflevering af en praktikrapport, der tager udgangspunkt i en konkret arbejdsopgave, du har udført.

 

Bachelorpraktikken, 9. semester

I modsætning til værkstedspraktikken, der ligger tidligt i din uddannelse, så er bachelorpraktikken noget af det sidste i din uddannelse på Aarhus Maskinmesterskole. Det sidste semester på uddannelsen foregår nemlig med hovedsageligt to ting: dit bachelorprojekt og din bachelorpraktik.

De foregår som udgangspunkt begge i forbindelse med en virksomhed, og derfor er der også rig mulighed for at have overlap mellem dit projekt og din praktik. På samme måde som med værkstedspraktikken, så kan din maskinmester bachelorpraktik foregå i stort set enhver type virksomhed, hvor maskinmesterfaget gør sig gældende.

Det vil oftest indbefatte opgaver såsom drift, udvikling og vedligeholdelse af maskiner og tekniske anlæg. Optimering af tekniske processer er også noget, du kan forvente at skulle håndtere som led i din bachelorpraktik samt andre opgaver.

Det er praktikforløbet som helhed, der danner grobunden for udarbejdelsen af bachelorprojektet. Dit projekt kan for eksempel indeholde analyse af drift og vedligeholdelse af anlæg og forslag til optimering af processer og andet.

 

Nysgerrig?

Har du spørgsmål til praktikforløbene på maskinmesteruddannelse, så er du altid velkommen til at kontakte os. Det er også muligt at læse mere om de to praktikforløb her:

Beskrivelse af værkstedspraktikken – dansk version
Beskrivelse af værkstedspraktikken – engelsk version

Beskrivelse af bachelorpraktikken – dansk version
Beskrivelse af bachelorpraktikken – engelsk version

Kontakt videncentret

Koordinator for vores videncenter er:

Videncenterleder Trine Schmelling
trs@aams.dk
4083 8913

Videncenter for driftsteknisk ledelse og optimering har følgende adresse:

Aarhus Maskinmesterskole
Inge Lehmanns Gade 10
8000 Aarhus C
videncenter@aams.dk