Sådan er uddannelsen bygget op

uddannelsen AAMS

 

 

SÅDAN ER UDDANNELSEN BYGGET OP

Maskinmesteruddannelsen har en varighed på i alt 9 semester, som er fordelt på følgende måde:

  • 9. semester: Afsluttende virksomhedspraktik og bachelorprojekt
  • 8. semester: Specialisering
  • 7. semester: Maskinmesterprofessionen, projektering
  • 6. semester: Drift af maskiner og tilhørende tekniske anlæg
  • 5. semester: Drift af maskiner og tilhørende tekniske anlæg
  • 4. semester: Grundlæggende tekniske fagemner og metode
  • 3. semester: Virksomhedspraktik
  • 2. semester: Værkstedsprojekt og virksomhedspraktik
  • 1. semester: Værkstedsundervisning

 

 

Uddannelseslængden er afhængig af din baggrund

*Læs mere om optagelse i forhold til din baggrund

 

 

8. semester (specialisering)

På 8. semester får du mulighed for at tone din uddannelse inden for én af de fire valgfagslinjer:

Energy – Technology and Management
Formålet med dette valgfag er at give dig et indblik i og perspektiv på energisystemer og -teknologier. Herunder vedvarende energikilder. Der er tale om et internationalt valgfag med deltagelse af internationale studerende. Derfor vil undervisningen foregår på engelsk.

Teknisk projektleder
Formålet valgfaget er at indføre dig i rollen som teknisk projektleder samt give dig relevante projektværktøjer til etablering, planlægning og gennemførelse af tekniske projekter i tilknytning til professionen som maskinmester.

Maritimt valgfag
Formålet valgfaget er at give dig de praktiske og teoretiske færdigheder, som er nødvendige for at overholde de internationale kvalifikationsstandarder for personel på handelsskibe. Du skal vælge dette valgfag, hvis du ønsker en karriere til søs.

Udlandsophold
Det er også muligt at gennemføre valgfagslinjen som et udlandsophold, hvor du sammen med skolen sammensætter et relevant fagindhold. Udlandsopholdet kan f.eks. finde sted på et af vores samarbejdsuniversiteter i bl.a. USA, Mexico, Korea, Tyskland, Holland mv.

Du kan eventuelt læse Bekendtgørelsen for maskinmesteruddannelsen ved at klikke her.

Kontakt en studievejleder

For spørgsmål vedr. maskinmester-uddannelsen: Lisbeth Mogensen. Tlf. 2280 2657. Mail: lmo@aams.dk.

For spørgsmål vedr. teknolog-uddannelserne: Susanne Lehmann. Tlf: 41227113. Mail: sle@aams.dk

Du er også velkommen til at kontakte
studievejledning@aams.dk

Husk ansøgningsfrist 5. juli

Søg inden 5. juli kl. 12, husk motiveret ansøgning – SØG OM OPTAGELSE

Ansøgningsfrist til adgangskurset er den 15. juni. Ansøgning skal sendes direkte til Aarhus Maskinmesterskole.