Brug af Åbent Værksted på AAMS

uddannelse AAMS  

 

Åbent Værksted omfatter svejse- og spåntagnings værkstederne på Navitas Niveau 0. Brugere af Navitas (studerende, ansatte og lejere) kan benytte sig af tilbuddet om Åbent Værksted på Aarhus Maskinmesterskole. Der er dog en række krav til sikkerhed, som skal overholdes.

Generelle bestemmelser for brug af Åbent Værksted på AAMS

 • Der er i efterårs-semestret 2018 fra uge 35 Åbent Værksted alle tirsdage kl. 16.00-18.30. Åbent Værksted omfatter svejse- og spåntagnings værkstederne på Navitas Niveau 0.
 • Alle brugere skal underskrive og aflevere Tro- og love erklæringen vedr. brug af Åbent Værksted. Du kan enten downloade erklæringen her på campus eller bede om at få den udleveret, når du møder op til Åbent Værksted.
 • Du skal have gennemført §17 kurset (Tidligere §26), som er et sikkerhedskursus i brug af værksteder. Alle øvrige krav til værkstedserfaring fremgår i øvrigt af Tro- og love erklæringen.
 • Du skal altid huske at krydse dig ind og ud, når du benytter Åbent Værksted.
 • Du skal altid huske at rydde op efter dig selv.
 • AAMS indkøber ikke materialer til dig efter ønske. Du må i begrænset omfang benytte en del af de materialer, som ligger i værkstederne. Dog skal brug af materialer aftales med den værkstedsansvarlig medarbejder.
 • Egne køretøjer (f.eks. biler, mc’er og knallerter) må ikke køres ind på værkstedet. Du må dog gerne afmontere en bestemt del fra køretøjet og medbringe denne. (bl.a. forbrændingsmotorer og dele heraf, benzin- og dieseltanke med mere, er ikke omfattet af betegnelsen ”en bestemt del”)
 • AAMS har ikke lagerplads til at opbevare dine ting / projekter. Du medbringer derfor selv dine ting / projekter og tager dem med dig igen, når du forlader Åbent Værksted.
 • Når du selv medbringer værktøj og andre materialer til Åbent Værksted, er det dit eget ansvar. AAMS kan ikke drages til ansvar, hvis eget værktøj og andre materialer går i stykker/forsvinder under Åbent Værksted.
 • Bemanding: Som udgangspunkt vil værkstederne i åbningstiden være bemandet med én værkstedsansvarlig medarbejder i termisk sammenføjning og én i spåntagningsværkstedet.
 • Medarbejderne er til stede af sikkerhedsmæssige grunde og for at kunne vejlede brugerne.


Specielt for INCUBA-brugere:

Har du ikke §17 kurset (Tidligere §26) og den øvrige nødvendige værkstedserfaring for brug af Åbent Værksted, anbefaler vi dig at hyre AAMS-studerende til at hjælpe dig med dit projekt. Kontakt kommunikationsmedarbejderen på AAMS for internt opslag (jmj@aams.dk).

Det er kun tilladt at fremstille prototyper på Åbent Værksted. Ikke decideret produktion af nogen art.

For uddybning af regler og ovenstående punkter, se i øvrigt bilagene:

 

Uddybende regler og Tro- og love erklæring:

Til brugerne af værkstederne under Åbent Værksted

Sikkerhedsbestemmelser for værkstedsafdelingen på Aarhus Maskinmesterskole

Tro- og love erklæring vedr. brug af Åbent Værksted på Aarhus Maskinmesterskole

 

Kontakt videncentret

Koordinator for vores videncenter er:

Videncenterleder Trine Schmelling
trs@aams.dk
4083 8913

Videncenter for driftsteknisk ledelse og optimering har følgende adresse:

Aarhus Maskinmesterskole
Inge Lehmanns Gade 10
8000 Aarhus C
videncenter@aams.dk