Kvalitetsstyring

Vores kvalitetsmålsætning er at være en kompetent og tidssvarende uddannelsesinstitution. Vi har sikret kvaliteten af vores ydelser ved at etablere et kvalitetsstyringssystem, der som minimum opfylder Søfartsstyrelsens kvalitetskrav. Systemet indeholder veldefinerede retningslinjer for uddannelsen på de enkelte trin, samt procedurer, som sikrer og dokumenterer kvaliteten af det vi laver.

Vores kvalitetsstyringssystem er offentligt, og du kan finde det ved at klikke her.