Bestyrelsen

Uddannelse AAMS

 

Aarhus Maskinmesterskole er en selvejende institution under Uddannelses- og Forskningsministeriet. Skolen ledes af en bestyrelse på syv medlemmer, som er, udover rektor og en medarbejderrepræsentant, repræsentanter fra kommunalbestyrelsen i Aarhus samt erhvervslivet, der har tilknytning til maskinmesteruddannelsen.

 

Pr. juni 2020 består bestyrelsen af:

  • Martin Lindgaard Pedersen, formand, repræsenterer Maskinmestrenes Forening
  • Bo Pedersen, næstformand, repræsenterer Dansk Industri
  • André Nielsen, repræsenterer Dansk Metal
  • Henrik Hansen, repræsenterer Rederiforeningen
  • Shkelqim Gashi, repræsenterer Aarhus Byråd
  • Anders Hanberg Sørensen, Rektor for Aarhus Maskinmesterskole
  • Frits Giversen, medarbejderrepræsentant

Download Instruks for Rektor – klik her!