Bestyrelsen

Uddannelse AAMS

 

Aarhus Maskinmesterskole er en selvejende institution under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. Skolen ledes af en bestyrelse på seks medlemmer, som er repræsentanter fra kommunalbestyrelsen i Aarhus samt erhvervslivet, som har tilknytning til maskinmesteruddannelsen.

 

Pr. april 2018 består bestyrelsen af:

  • Martin Lindgaard Pedersen, formand, repræsenterer Maskinmestrenes Forening
  • Bo Pedersen, næstformand, repræsenterer Dansk Industri
  • André Nielsen, repræsenterer Dansk Metal
  • Henrik Hansen, repræsenterer Rederiforeningen
  • Senay Arikan Tanis, repræsenterer Aarhus Byråd
  • Frits Giversen, medarbejderrepræsentant

 

Ud over disse seks personer deltager skolens rektor og to repræsentanter for de studerende som tilforordnede i bestyrelsens møder.

Download Instruks for Rektor – klik her!

 

 

Kommende events

Infoaften, 26. maj