Praksisnær undervisning storhitter i Aarhus

23-06-2017

 

På Aarhus Maskinmesterskole gør den tværfaglige, projektorienterede undervisning det muligt at dyrke nære relationer til erhvervslivet hele vejen op igennem uddannelsen. Og det er en fantastisk og lærerig ting, mener de studerende.

“Det er noget, vi begyndte at arbejde med rigtig tidligt på studiet. Underviserne lagde op til, at vi selv tog kontakt til en virksomhed og præsenterede et emne, vi gerne ville samarbejde med dem om. Det var både udfordrende og meget lærerigt. Underviserne sagde: Vær ydmyge, når I kontakter dem, men vær også konkrete og klare i spyttet,” fortæller Mads Christiansen, kommende 8. semester studerende ved AAMS.

På AAMS er der tværfaglige projektforløb på alle semestre – fra 4. til 7. semester, idet 8. semester er valgfags-semesteret og 9. udfyldes af bachelorprojektet. Man da disse to sidste semestre også har en høj grad af praksisnærhed, er det ikke forkert at fastslå, at de studerende på AAMS igennem så godt som hele uddannelsen nyder godt af en tæt kontakt til erhvervslivet. En kontakt, som kommer både studerende, undervisere og virksomheder til gode. Alle får noget ud af det.

Et samarbejde med ”dem ude i virkeligheden”
Mads Christiansen og studiekammeraten Gert Vestergaard har taget en pause fra eksamensforberedelserne på denne dag midt i juni for at snakke praksisnærhed på deres uddannelse. Det er en pause, de gerne tager, fordi de mener at budskabet er vigtigt:

“Vi lærer at samarbejde med ”dem ude i virkeligheden,” og vi lærer det fra starten. Vi bliver bedre og bedre til det, og i dag ser vi erhvervslivets virksomheder som gode og spændende samarbejdspartnere. Vi bliver ærekære omkring vores projekter, fordi de faktisk betyder noget og kan bruges til noget derude, og når vi involverer en virksomhed, så er vi bevidste om, at vi ikke må spilde deres tid. Det er alt sammen både lærerigt og bekræftende,” supplerer Gert Vestergaard.

Gert og Mads nævner som eksempel det tværfaglige projekt, deres studiegruppe lavede på 6. semester. Det var et samarbejde med Vejle Spildevand, som havde problemer med en pumpevandsstation. Det udviklede sig til et eksemplarisk samarbejde, hvor alle fik noget godt ud af det, selvom de studerende jo reelt kun var halvvejs i deres studie.

“Og det er jo endnu en pointe,” understreger Mads. “Vi var langt fra færdiguddannede, og alligevel kunne vi på 6. semester præsentere et forslag til optimering, som Vejle Spildevand faktisk kunne bruge til noget. Det var meget tilfredsstillende for os og et kæmpe skulderklap.”

Ikke nok med virksomhedsbesøg
Ifølge de to studerende er det udmærket med virksomhedsbesøg, men slet ikke nok. De forstår ikke hvordan nogen kan nøjes med det. På 7. semester er de studerende på AAMS blevet så vant til at samarbejde med erhvervslivet, at processen med at etablere kontakterne og forventningsafstemmer, udfylder evt. fortrolighedserklæringer mv. antager professionelle højder. Og når de studerende vender tilbage til skolen, er der også gevinster at hente:

“Det er jo ikke løgn at sige, at vi henter viden om nye teknologier og trends ind fra det pulserende erhvervsliv. De ting diskuterer vi jo på klassen og udbreder for studiekammeraterne og også for underviserne. Pludselig er det ikke altid underviserne, der ved bedst. De er facilitatorerne og vejlederne, men der er os, der undersøger tingene og kommer tit tilbage med helt ny viden til klasserummet,” forklarer Gert Vestergaard.

 

 

Kontakt en studievejleder

Er du i tvivl om noget, så er du altid velkommen til at kontakte vores studievejledere. De kan besvare alle typer spørgsmål vedr. studiet.

For spørgsmål vedr. maskinmester-uddannelsen: Lisbeth Mogensen. Tlf. 2280 2657. Mail: lmo@aams.dk.

For spørgsmål vedr. teknolog-uddannelserne: Susanne Lehmann. Tlf: 41227113. Mail: sle@aams.dk

Du er også velkommen til at kontakte
studievejledning@aams.dk eller benytte vores kontaktformular.

Ansøgning til adgangskurset skal sendes til aams@aams.dk.  Ansøgning til maskinmesteruddannelsen skal uploades på www.optagelse.dk.

Tilmeld nyhedsbrev

Vi udsender 4 nyhedsbreve om året, hvor du kan holde dig opdateret med hensyn til arrangementer og de større begivenheder på skolen.

Klik her for at tilmelde dig vores nyhedsbrev.

Categories
  • Nyheder