Projektorienteret forløb (praktik) med fokus på uddannelseskvalitet

28-02-2020

 

Aarhus Maskinmesterskole (AAMS) tilbyder en eller to studerende et projektorienteret forløb (praktik) i vores kvalitetsafdeling i efterårssemesteret 2020.

 

 

Hovedopgaverne i praktikperioden omfatter

Som praktikant vil du særligt skulle arbejde med nedenstående opgaver som udspringer af vores fokus i 2020:

  • Undersøgelse af i hvilken grad AAMS’s eksterne censorer er fortrolige med de opgaver, der påhviler dem, samt fremkomme med eventuelle anbefalinger til hvordan censorerne kan styrkes indenfor disse områder.
  • Revision af evalueringskoncept for praktikophold
  • revision af koncept for studerendes evaluering af undervisningen

 

Hvis du har interesse i at arbejde med nøgletal og visualisering af disse i Power BI, vil dette også være en opgave, som vil kunne indgå i opgaveporteføljen.

 

Som praktikant indgår du desuden i en del af det daglige arbejde i kvalitetsafdelingen. I 3. og 4. kvartal drejer det sig blandt andet om udarbejdelse af opfølgningsnotater på gennemførte evalueringer samt understøttelse af støttefunktioners arbejde med kvalitetssikringen i henhold til AAMS’s manualer for dette.

 

 

Vi forventer, at du

  • Er i gang med en kandidatuddannelse – sandsynligvis i uddannelsesvidenskab
  • Har lyst til at udnytte din faglige viden med blik for at teoretisk viden hos os skal omsættes til konkrete tiltag og anbefalinger, der skal kunne fungere i praksis
  • Er initiativrig og i stand til også at arbejde selvstændigt

 

 

Vi tilbyder

  • Et relevant og udviklende praktikophold med gode personlige og faglige muligheder
  • Alsidige og udfordrende arbejdsopgaver
  • En uformel tone på en uhøjtidelig uddannelsesinstitution

 

 

Øvrige forhold

Som studerende i et projektorienteret forløb kan du ikke modtage løn, da forløbet er en del af din uddannelse, og ikke et ansættelsesforhold. Vi stiller computer og telefon til rådighed ligesom du får en fast kontorplads hos os og i øvrigt indgår på lige fod med de ansatte medarbejdere i dagligdagen.

Vi er selvfølgelig fleksible i forhold til arbejdstid og undervisning, vejledningsmøder, din kommende specialeskrivning, eventuelt studiejob, mm.

 

 

Ansøgning og yderligere info

Send en kort ansøgning – som også indeholder en beskrivelse af din interesse i praktikkens hovedopgaver – senest den 31. marts 2020 via mail til aams@aams.dk Mærk e-mailen med emnet ”Praktikophold, kvalitet”.

 

Vi håber at du kan påbegynde dit praktikophold den 10. august – men dette drøfter vi ved en eventuel samtale.

 

Hvis du har spørgsmål til praktikken, er du velkommen til at kontakte kvalitetschef Simon Bek Rasmussen på telefon 4122 7102 eller mail sbr@aams.dk.

Du er også velkommen til at kontakte vores nuværende studentermedarbejder i kvalitetsafdelingen Asta Thøgersen på telefon 2571 9933 eller mail abt@aams.dk hvis du vil høre mere om AAMS.

 

 

Om AAMS

AAMS er en selvstændig, selvejende videregående uddannelsesinstitution med adresse på Navitas i Aarhus og Danmarks største udbyder af professionsbacheloruddannelsen til maskinmester. Desuden gennemfører vi en række tekniske erhvervsakademiuddannelser i samarbejde med Erhvervsakademi Aarhus. AAMS modtog i slutningen af 2017 afgørelse om positiv Institutionsakkreditering. Kvalitetsafdelingen er en lille, men central, afdeling der etablerer ledelsesinformation og løser opgaver i samarbejde med ledere, uddannelser samt støttefunktioner.

Categories
  • Nyheder