De Studerendes Forening

SONY DSC

 

DSF er forkortelsen for De Studerendes Forening, der er de studerendes officielle talerør. DSF deltager ved møder i skolens bestyrelse, samarbejdsudvalg samt de udvalg og arbejdsgrupper, hvor det er relevant. På den måde får de studerende indflydelse på de beslutninger der træffes, f.eks. skolesn drift, den pædagogiske linje, undervisningen, mm.

Som studerende på skolen er du automatisk medlem af Foreningen og betaler et kontingent for dette. Hver klasse er repræsenteret i DSF’s bestyrelse og de udvalg og arbejdsgrupper som DSF nedsætter.

De Studerendes Forening har i 2019 fået et årligt tilskud på 13.953,79 fra Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte.

De Maskinmesterstuderendes Landsråd
De Studerendes Forening er tilsluttet De Maskinmesterstuderendes Lands­råd. Landsrådet består af 2 studerende fra hver maskinmestersko­le, og va­retager de studerendes interesser overfor centrale organisati­oner, fol­ke­ting m.v.

Desuden virker landsrådet som et samlingspunkt, hvor De Studerendes Forening fra samtlige skoler udveksler synspunkter og erfaringer.

Kontakt en studievejleder

For spørgsmål vedr. maskinmester-uddannelsen: Lisbeth Mogensen. Tlf. 2280 2657. Mail: lmo@aams.dk.

For spørgsmål vedr. teknolog-uddannelserne: Susanne Lehmann. Tlf: 41227113. Mail: sle@aams.dk

Du er også velkommen til at kontakte
studievejledning@aams.dk

Søg om optagelse inden 5. juli

SØG OM PLADS HER >>