Info om SU

SU penge

 

Du er berettiget til Statens Uddannelsesstøtte (SU) gennem hele uddannelsen til maskinmester, både når du er på skolen, og når du er i praktik. Når du søger SU, skal du være særligt opmærksom på, at adgangskurset og maskinmesteruddannelsen er to forskellige uddannelser. Du skal derfor søge uafhængigt af hinanden. Adgangskurset er en ungdomsuddannelse (UU) og skal søges gennem Ingeniørhøjskolen i Aarhus (IHA), mens maskinmesteruddannelsen er en videregående uddannelse (VU). Husk at vælge det rigtige skema for din uddannelse.

Alt vedrørende SU foregår online. Hvis du ikke allerede har en NemID, skal du derfor anskaffe dig en. NemID er gratis og kan bruges til andre elektroniske serviceydelser fra det offentlige.

www.su.dk kan du:

  • Søge om SU
  • Søge om lån
  • Ændre bopælsstatus
  • Ændre skattekort
  • Beregne dit fribeløb

Skal du søge om ekstra klip i form af dobbeltklip i forbindelse med fødsel eller handicaptillæg, er det en fordel, at du henvender dig hos Kristina Fosborg i AAMS-studieadministrationen først. Det kræver nemlig speciel dokumentation/bilag og kvitteringsside fra minSU. Du kan kontakte Kristina på tlf. 4122 7100 eller på mail kfo@aams.dk.

Regler om SU og studieaktivitet
Starter du på en videregående uddannelse den 1. juli 2016 eller senere og får SU, mens du læser, må du højst være 6 måneder forsinket i uddannelsen, svarende til 30 ECTS. Bliver du mere forsinket end 6 måneder, vil din SU blive stoppet. Det betyder i praksis, at du kun kan gå ét semester om på hele maskinmesterstudiet, hvad enten du starter på 1. semester på værkstedsforløbet eller direkte på 4. semester, hvis du stadig vil opretholde din berettigelse til SU.

Går du på en uddannelse, du er startet på før 1. juli 2016, gælder fortsat de tidligere regler om, at du maksimalt må være 12 måneder forsinket, før din SU bliver stoppet. Det betyder i praksis, at du kan gå to semestre om på hele maskinmesterstudiet, hvad enten du starter på 1. semester på værkstedsforløbet eller direkte på 4. semester, og stadig opretholde din berettigelse til SU.

Generelt om SU
Du skal søge SU online på SU’s hjemmeside www.su.dk. Har du brug for vejledning om SU-reglerne i almindelighed eller specielt om din egen sag, kan du henvende dig i AAMS-studieadministrationen eller selv finde oplysninger på SU’s hjemmeside.

Fra du taster din ansøgning på www.su.dk til du får svar, går der ca. 2-3 uger. Svaret kommer i form af en støttemeddelelse, som bliver sendt til din e-boks. Hvis du ikke har en e-boks, kan du oprette en på www.e-boks.dk. I støttemeddelelsen fremgår, hvor meget du får i SU, hvor meget der trækkes i skat, om du er tildelt studielån mv. Hvis der går mere end 3 uger før du får svar, kan det skyldes at SU-systemet ikke har fået dine skatteoplysninger, eller du ikke har udfyldt ansøgningsskemaet korrekt.

SU er forudbetalt og sættes ind på din NEM-Konto den sidste bankdag i måneden. Du får tidligst SU fra den måned, hvor du har søgt om SU.

 

Læs mere om SU-reglerne på www.su.dk

 

Kontakt en studievejleder

For spørgsmål vedr. maskinmester-uddannelsen: Lisbeth Mogensen. Tlf. 2280 2657. Mail: lmo@aams.dk.

For spørgsmål vedr. teknolog-uddannelserne: Susanne Lehmann. Tlf: 41227113. Mail: sle@aams.dk

Du er også velkommen til at kontakte
studievejledning@aams.dk