Skoleskift og genindskrivning

Studievejledning AAMS

 

Vejledning til ansøgning om skoleskift

Inden du ansøger om skoleskift, anbefaler vi, at du snakker med vores studievejledere for at sikre, at vi kan imødekomme dine forventninger.

Du bedes skrive en kort motiveret ansøgning, hvor du gør rede for hvorfor du fremover ønsker at studere på Aarhus Maskinmesterskole. Du skal sende din motiverede ansøgning sammen med ansøgningsskemaet, samt dokumentation for dit adgangsgrundlag til maskinmester/skibsofficersuddannelsen, dvs. svendebrev, studentereksamen, adgangskursus m.v.

Ansøgningsskema til skoleskift

Husk også at medsende dokumentation for beståede dele af den uddannelse du er i gang med, samt angivelse af hvad du forventer at bestå frem mod den ønskede studiestart.

Hvis du har nogle særlige vanskeligheder, i form af handicap, ordblindhed eller lignende, vil vi bede dig skrive det i din ansøgning. Det giver os mulighed for at vurdere, hvilke støttemuligheder der er, så det ikke bliver en hindring for din gennemførelse af uddannelsen.
Din ansøgning bør max være én A4 side.

Vi behandler ansøgninger løbende, og bestræber os på at svare hurtigst muligt. Du kan dog risikere at måtte vente til starten af august med endeligt svar, hvis du søger til et efterårssemester. Dette skyldes, at vi skal sikre at vi har plads til dig, efter at ansøgningsproceduren for nye studerende er gennemført.

Har du spørgsmål til ovenstående ansøgningsprocedure, er du velkommen til at kontakte Studievejledningen.

 

Vejledning til ansøgning om genindskrivning

Har du tidligere været indskrevet på Maskinmesteruddannelsen på AAMS har du mulighed for at søge om genindskrivning ved at udfylde ansøgningsskemaet.

Dog kan du ikke søge om genindskrivning på 1. og 4. semester – her skal du i stedet søge om optagelse på ny via optagelse.dk.

Download Ansøgning om Genindskrivning – klik her!

Vi behandler ansøgninger løbende, og bestræber os på at svare hurtigst muligt. Du kan dog risikere at måtte vente på en endelig afgørelse af din ansøgning indtil kort før studiestart. Dette skyldes, at vi skal sikre at vi har plads til dig på det pågældende semester, som du skal indskrives på.

Har du spørgsmål til ovenstående ansøgningsprocedure, er du velkommen til at kontakte Studievejledningen.

 

Kontakt en studievejleder

For spørgsmål vedr. maskinmester-uddannelsen: Lisbeth Mogensen. Tlf. 2280 2657. Mail: lmo@aams.dk.

For spørgsmål vedr. teknolog-uddannelserne: Susanne Lehmann. Tlf: 41227113. Mail: sle@aams.dk

Du er også velkommen til at kontakte
studievejledning@aams.dk