Forventninger til dine færdigheder

optagelse aams

 

For at kunne nå igennem stoffet i løbet af kurset, har vi nogle minimumskrav til dit faglige niveau i fagene på adgangskurset.

DANSK og ENGELSK:
For både dansk og engelsk gælder det, at undervisningen tager udgangspunkt i de studerendes niveau fra folkeskolen.

MATEMATIK B:
Undervisningen i Mat B tager udgangspunkt i 10. klasses afgangseksamen. Vi forventer derfor, at du har forberedt dig, så du ved semesterstart har et niveau, der svarer hertil.

Du skal kunne:

  • Beherske regning med parenteser, brøker, potenser og kvadratrødder
  • Anvende koordinatsystemet
  • Løse ligninger
  • Beherske løsning af en andengradsligningen og have kendskab til parablen
  • Reducere bogstavsudtryk og isolere en variabel i en formel
  • Beherske beregning af sider og vinkler i en retvinklet trekant.

FYSIK B:
Punkterne for matematik gælder også Fysik B. Derudover gælder, at udgangspunktet for undervisningen er 10. klasse, herunder at de studerende skal kunne:

  • Anvende fysiske begreber til at beskrive, forklare og forudsige fænomener
  • Formulere enkle problemstillinger, opstille hypoteser, efterprøve antagelser og vurdere resultater.

Kontakt en studievejleder

Er du i tvivl om noget, så er du altid velkommen til at kontakte vores studievejledere. De kan besvare alle typer spørgsmål vedr. studiet.

For spørgsmål vedr. maskinmester-uddannelsen: Lisbeth Mogensen. Tlf. 2280 2657. Mail: lmo@aams.dk.

For spørgsmål vedr. teknolog-uddannelserne: Susanne Lehmann. Tlf: 41227113. Mail: sle@aams.dk

Du er også velkommen til at kontakte
studievejledning@aams.dk eller benytte vores kontaktformular.

Ansøgning til adgangskurset og til maskinmesteruddannelsen skal sendes til aams@aams.dk. 

Download ansøgningsskema for adgangskurset

Skal du starte på adgangskurset, skal du udfylde et særligt ansøgningsskema og indsende til til os.

Download ansøgningsskemaet her!

Du skal også skrive en motiveret ansøgning, som du indsender sammen med skemaet.

Download vejledning i hvordan du skriver en motiveret ansøgning her!