Sådan er uddannelsen bygget op

uddannelsen AAMS

 

Længden af uddannelsen afhænger af din baggrund. Hvis du har en gymnasial baggrund og en af Søfartsstyrelsen godkendt erhvervsuddannelse, er uddannelsen normeret til 3 år.

Hvis du har en af Søfartsstyrelsen godkendt erhvervsuddannelse men ingen gymnasial baggrund, er uddannelsen normeret til 3 år + et halvt års Adgangskursus. De godkendte erhvervsuddannelser ligger inden for jern og metal eller el-faget. Hvis du har gymnasial baggrund og ikke nogen erhvervsuddannelse, er uddannelsen normeret til 4,5 år inklusive 9 måneders todelt Værkstedsforløb og 9 måneders Virksomhedspraktik (1., 2. og 3. semester).

Efter hhv. Adgangskursus og Værkstedsforløb med Virksomhedspraktik kan du fortsætte til Aarhus Maskinmesterskoles 4. semester. D.v.s. at hvis du har taget Adgangskurset, så får du merit for 1.-3- semester. Der er i alt 9 semestre, som er organiseret således:

 • 9. semester: Afsluttende virksomhedspraktik og bachelorprojekt
 • 8. semester: Specialisering
 • 7. semester: Maskinmesterprofessionen, projektering
 • 6. semester: Drift af maskiner og tilhørende tekniske anlæg
 • 5. semester: Drift af maskiner og tilhørende tekniske anlæg
 • 4. semester: Grundlæggende tekniske fagemner og metode
 • 3. semester: Virksomhedspraktik
 • 2. semester: Værkstedsprojekt og virksomhedspraktik
 • 1. semester: Værkstedsundervising

Sidst i uddannelsesforløbet (8. semester) får du mulighed for at tone din uddannelse inden for én af fire valgfagslinjer:

 • Energy – Technology and Management
 • Teknisk projektleder
 • STCW

Det er også muligt at gennemføre valgsfagslinjen som et udlandsophold, hvor du i samarbejde med os sammensætter et relevant fagindhold.

Kontakt en studievejleder

Er du i tvivl om noget, så er du altid velkommen til at kontakte vores studievejledere. De kan besvare alle typer spørgsmål vedr. studiet.

For spørgsmål vedr. maskinmester-uddannelsen: Lisbeth Mogensen. Tlf. 2280 2657. Mail: lmo@aams.dk.

For spørgsmål vedr. teknolog-uddannelserne: Susanne Lehmann. Tlf: 41227113. Mail: sle@aams.dk

Du er også velkommen til at kontakte
studievejledning@aams.dk eller benytte vores kontaktformular.

Ansøgning til adgangskurset skal sendes direkte til AAMS. Ansøgning til maskinmesteruddannelsen skal uploades på www.optagelse.dk.

Tilmeld nyhedsbrev

Vi udsender 4 nyhedsbreve om året, hvor du kan holde dig opdateret med hensyn til arrangementer og de større begivenheder på skolen.

Klik her for at tilmelde dig vores nyhedsbrev.

Internationalt kontor

Hvis du vil høre mere om mulighederne for studie- og praktikophold i udlandet, kan du kontakte international koordinator

Anna Kathrine Jørgensen
akj@aams.dk
4122 7175